Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 209 / 15 - 28.04.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z prac zarządu głównego SEP

24 kwietnia 2019 r. odbyło się 9. zebranie zarządu głównego SEP. Członkowie ZG zapoznali się z wynikami finansowymi za marzec 2019 r., dokonali oceny III Kongresu Elektryki Polskiej oraz przyjęli tryb realizacji uchwały i wniosków Kongresu.


W dalszej części zebrania zapoznano się ze stanem przygotowań do XXXIX NWZD, w tym: projektami porządku obrad i regulaminu oraz postępem prac w zakresie budowy pomnika-ławeczki prof. M. Pożaryskiego , a także zatwierdzono regulamin nadawania medalu 100 – lecia SEP. Omówiono także stan przygotowań do uroczystości jubileuszowych we Lwowie, w tym: zaakceptowano wniosek o patronat MSZ i projekt umowy o współpracy SEP z Politechniką Kijowską. Kol. Mieczysław Balcerek przedstawił stan realizacji programu ratunkowego Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw. Omówiono również stan przygotowań do XX Konferencji Okrągłego Stołu  organizowanej w ramach obchodów ŚDTiSI.


oprac. na podstawie materiałów z biura SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili