Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 209 / 15 - 28.04.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Sukces Jakuba Głuchowskiego

25 kwietnia 2019 roku odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników X edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską organizowanego przez firmę Veolia Energia Poznań. Spośród zgłoszonych prac jury konkursu wybrało 5 prac dyplomowych, które w sposób wyróżniający prezentowały zagadnienia z zakresu energetyki. Finaliści podczas 15 minutowej prezentacji przedstawiali najważniejsze aspekty opracowywanych przez nich tematów (na zdjęciu Zarząd Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, od lewej: Jakub Głuchowski- przewodniczący, Julia Solecka- sekretarz, Maciej Burnus- wiceprzewodniczący).


 

                Wśród laureatów konkursu znalazł się kol. Jakub Głuchowski - Akademickie Koło SEP przy Politechnice Poznańskiej, który zajął 3 miejsce.  Praca dyplomowa inżynierska pisana była pod kierunkiem dr. inż. Radosław Szczerbowskiego - członka Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP, dotyczy możliwości lokalnego magazynowania energii jako efektywnego sposobu bilansowania energii w klastrach energetycznych. Praca porusza bardzo aktualne problemy związane z przyszłym funkcjonowaniem systemu energetycznego i możliwością lokalnego wytwarzania i bilansowania energii. Autor, w części teoretycznej pracy dyplomowej, omawia dostępne technologie magazynowania energii elektrycznej i ciepła oraz przedstawia ideę tworzenia i funkcjonowania klastrów energii. W części pracy inżynierskiej wykonane zostały analizy bilansów energii elektrycznej i ciepła w klastrach energii oraz zbadano możliwości wykorzystania w nich magazynów energii. Na podstawie uzyskanych danych, badaniu zostały poddane 3 klastry energii: Cieszyński Klaster Energii, energyREGION Michałowo oraz Gorzowski Klaster Energii. Każdy z badanych klastrów energii został szczegółowo omówiony w poszczególnych podrozdziałach. Analizie poddane zostały: stan istniejących zasobów klastra, produkcja i zużycie energii elektrycznej w klastrze, produkcja i zużycie ciepła w klastrze i na ich podstawie wykonana została ocena poprawy bilansu energii elektrycznej i ciepła. Na podstawie tych danych można zauważyć, że struktura każdego z klastrów jest zupełnie inna i planując rozwój technologii klastrów energii należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które będą w przyszłości miały wpływ na ich funkcjonowanie. Wyniki analiz zostały przedstawione w formie danych tabelarycznych oraz wykresów. Dodatkowo dla każdego z badanych klastrów przedstawiono propozycje stworzenia magazynów energii lub uwagi techniczne, które mogą poprawić bilans energii. Dla każdego z klastrów przedstawiono także plany ich funkcjonowania i bilansowania w przyszłości dla okresów 5-cio lub 10-cio letnich, w zależności od planów rozwojowych klastrów.


oprac. Jakub Głuchowski (przewodniczący SRK SEP, O/Poznański)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili