Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 209 / 15 - 28.04.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Rówieśnicy SEP- Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać powstały w roku 1916 w Warszawie „Związek Geometrów”. Związek powstał z inicjatywy geometry przysięgłego II klasy Zygmunta Majewskiego. Jak wiadomo, w tym czasie Polska nie istniała jako państwo na mapie Europy; jednak przebieg I Wojny Światowej rozluźnił reżimy zaborcze do tego stopnia, że możliwe było powoływanie różnych zawodowych organizacji, w tym organizacji mierniczych. Mniej więcej w tym samym czasie powołano również inne regionalne zrzeszenia geodetów. Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4-6 stycznia 1919 r.


Od tego czasu stowarzyszenia polskich geodetów istniały ciągle, wyłączywszy okres II Wojny Światowej. Również podczas wojny, w obozach jenieckich, geodeci organizowali koła, w których prowadzili działalność szkoleniową. Nazwy organizacji wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni minionych 100 lat: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), Stowarzyszenie Geodetów Polskich, SGP (1953). Polskie Związki Mierniczych przystąpiły do Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w roku 1926. W Polsce organizowano trzykrotnie Spotkania Komitetu Permanentnego FIG: w roku 1932 w Warszawie, w roku 1959 w Krakowie i w roku 1985 w Katowicach. W roku 1938, na Kongresie FIG w Rzymie pierwszym wiceprezydentem FIG został wybrany Polak, płk dr Władysław Surmacki. Wówczas to zdecydowano, że VII Kongres FIG odbędzie się w Warszawie w roku 1942. W czasie II Wojny Światowej i podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce zginęło około 1200 geodetów. Władysław Surmacki został zamordowany latem 1942 roku. Polscy geodeci przewodniczyli w FIG komisjom technicznym 2- edukacja zawodowa i literatura, 6- geodezja inżynieryjna, 7- kataster i 8- geodezja miejska. W roku 1998 SGP zorganizowało w Warszawie, pod auspicjami FIG, 1-szy Światowy Kongres Katastralny, 2-gi w 2003 r w Krakowie i 3-ci w 2011 r w Warszawie. Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest również członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji od roku 1930. W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami geodetów Republiki Czeskiej i Słowacji, SGP corocznie uczestniczy w organizacji Międzynarodowych Dni Geodezji. XXIII Międzynarodowe Dni Geodezji odbyły się w roku 2017 w Warszawie po raz ósmy w Polsce.


oprac. Jerzy Szczurowski
Źródło: www.sgp.geodezja.org.pl
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili