Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 208 / 8 - 14.04.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


V Dyskusyjne Forum Kobiet SEP

W dniach 11-13 kwietnia br. w stolicy Podlasia spotkały się Panie na V Dyskusyjnym Forum Kobiet SEP. W spotkaniu udział wzięły 52 uczestniczki z 16 Oddziałów SEP, BBJ oraz Biura SEP w Warszawie. Tegoroczne hasło Forum to „Wpływ elektryki na nasze życie codzienne”.


Przybyłych przywitała przewodnicząca Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych kol. Józefa Okładło. W dalszej kolejności głos zabrali: prezes SEP Piotr Szymczak oraz prezes Oddziału Białostockiego kol. Paweł Mytnik. Prezes SEP wraz z kol. Józefą Okładło wręczył podziękowania kol. Mytnikowi oraz tym koleżankom z Oddziału Białostockiego, które aktywnie zaangażowały się w przygotowanie wydarzenia. Również szczególne podziękowania prezes SEP wręczył przewodniczącej CK ds. Członków Zwyczajnych Józefie Okładło za organizację piątej już edycji tej cennej inicjatywy, jaką jest Dyskusyjne Forum Kobiet SEP. Niezwykle bogaty program merytoryczny zawierał wiele ciekawych wykładów i prezentacji. W pierwszym dniu obrad Piotr Szymczak przedstawił prezentację pt. ,,Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie 100 lat działalności – wkład w rozwój nauki, techniki i gospodarki”, oraz krótką relację na temat przebiegu III KEP. Józefa Okładło zapoznała koleżanki ze statystyką Stowarzyszenia oraz zaprezentowała nowy sztandar ufundowany przez wszystkie Oddziały SEP. Barbara Brzeska z Oddziału Warszawskiego SEP przedstawiła projekt oświetlenia wewnętrznego Kaplicy Kalwarii i Kaplicy Znalezienia Krzyża Św., który wykonała w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Następnie wykład pt. „Elektryczny Białystok” wygłosił dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski. Szczegółowo opisał historię elektryfikacji Białegostoku i powstanie pierwszej elektrowni w tym regionie. Tego dnia odbyło się również zwiedzanie zabytkowego Supraśla oraz Muzeum Ikon. Dzień drugi rozpoczęła niezwykle interesująca wycieczka do fabryki IKEA oraz farmy wiatrowej w Orli. Uczestniczki wysłuchały również bardzo ciekawego wykładu pt. „Świetlny smog” wygłoszonego przez profesora PB dr. hab. Inż. Macieja Zajkowskiego. Trzeci – ostatni dzień urozmaiciła piesza wycieczka po Białymstoku, gdzie role przewodnika pełnił dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski. Forum jak zawsze przebiegało w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. Podczas obrad  sformułowano osiem wniosków, które zostaną przedstawione podczas posiedzenia zarządu głównego SEP 24 kwietnia br.


oprac. i zdjęcia: Katarzyna Gut (dyr. Działu Organizacyjnego Biura SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili