Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 207 / 1 - 7.04.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie. III Kongres Elektryki Polskiej obradował w Warszawie.

W warszawskim hotelu Sofitel Victoria w dniach 2-3 kwietnia br. obradował III Kongres Elektryki Polskiej. Jest to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 2009 roku co 5 lat. Podczas obrad uczestnicy dyskutowali o problematyce nowoczesnej elektryki - elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym o innowacyjnych rozwiązaniach w przemyśle.


Współorganizatorami Kongresu były: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. W Kongresie udział wzięli m.in. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a zarazem Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP, prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP, Karol Okoński – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Maciej Bando – prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Andrzej Ziółkowski - prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz prezesi i przewodniczący Komitetów Naukowych PAN, dyrektorzy Instytutów Badawczych związanych z obszarem elektrotechniki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji oraz informatyki, nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni technicznych, a także reprezentanci świata gospodarczego i przemysłowego związanego z elektryką. W Kongresie uczestniczyli również goście z kilku uczelni i instytucji zagranicznych. Po dyskusjach, bardzo często burzliwych, w których zabierało głos wielu ekspertów, podjęto Uchwałę która zapowiada publikację Raportu podsumowującego dorobek III KEP. Raport, po jego przyjęciu podczas debaty podsumowującej III KEP, będzie promowany i przekazany właściwym instytucjom i urzędom jako efekt pracy eksperckiej uczestników Kongresu. Stwierdzono również, że nadal aktualne są wnioski i stanowiska zawarte w Raporcie II Kongresu z 2016 r. –„Energia elektryczna dla pokoleń”. Uczestnicy Kongresu zwrócili się także do Sejmu RP o podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (więcej na: 3kep.sep.com.pl).


oprac. i zdjęcia: Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili