Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 206 / 25 - 31.03.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z prac zarządu głównego SEP

27 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium ZG SEP. Podczas obrad zapoznano się m.in. z wykonaniem budżetu SEP za 2 miesiące 2019 r. oraz stanem przygotowań do III Kongresu Elektryki Polskiej.


Zapoznano się także ze stanem  przygotowań do Jubileuszowego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Warszawie w czerwcu br.,  propozycją struktury i harmonogramem przygotowań sprawozdania merytorycznego za pierwszy rok działalności nowych władz SEP, danymi statystycznymi  dotyczącymi stanu organizacyjnego SEP za rok 2018, pracami Kapituły konkursu o przyznanie tytułu „Osobowość Roku”, przebiegiem spotkania Studenckiej Rady Koordynacyjnej  SEP w Białymstoku, przebiegiem konferencji EnergyMixer we Wrocławiu oraz z projektem  „Ramowej umowy o współpracy pomiędzy SEP i Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Zaakceptowano uwagi do projektu zmian Regulaminu konkursu „Na najaktywniejszy Oddział SEP”, wybór producenta znaczków SEP i medalu 100 – lecia oraz podjęto uchwały w sprawie zmian w składzie CKMiS SEP i nadania odznak honorowych SEP, medali oraz OH NOT.


oprac. Krzysztof Woliński (wiceprezes, rzecznik prasowy SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili