Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 206 / 25 - 31.03.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Spotkanie w Ministerstwie Energii

Z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się 29 marca br. w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Minister Tchórzewski przyjął godność Przewodniczącego Komitetu.


Bogaty program obchodów 100-lecia SEP przedstawił prezes Stowarzyszenia - dr inż. Piotr Szymczak. Obchody jubileuszu zakończą się podczas spotkania świąteczno-noworocznego w grudniu br. Po prezentacji programu obchodów 100-lecia odbyła się merytoryczna dyskusja, w której poruszano sprawy tak jubileuszu, jak – a w zasadzie przede wszystkim – programu III Kongresu Elektryki Polskiej. Wskazywano i podkreślano konieczność wyeksponowania podczas jego obrad niektórych tematów, takich jak pozyskiwanie młodzieży i kształcenie elektryków, etosu inżyniera – elektryka, a także niektórych problemów ściśle branżowych oraz ustosunkowanie się do bogatego dorobku II Kongresu, który odbył się w 2016 r. i pozostawił Raport „Energia elektryczna dla pokoleń”. Na zakończenie prezes Piotr Szymczak podziękował Ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu za przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowemu Obchodów 100-lecia SEP i prosił wiceministra Tadeusza Skobla o przekazanie Ministrowi informacji o spotkaniu. Podziękował także zabierającym głos za wypowiedzi oraz zgłoszone propozycje i wnioski. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie członków Komitetu Honorowego.


oprac. i zdjęcia: Janusz Kowalski (rzecznik prasowy III KEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili