Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 206 / 25 - 31.03.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Seminarium szkoleniowe w Poznaniu

28 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbyło się seminarium szkoleniowe z cyklu „Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” na temat ZASADY I KRYTERIA DOBORU WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH I RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. Organizatorami seminarium byli: Oddział Poznański SEP i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale firmy LEGRAND POLSKA Sp. z o. o. - Ząbkowice Śląskie.


Program seminarium był następujący:

1. Ryszard Niewiedział (wiceprezes OP SEP) – Otwarcie i referat wprowadzający „Seminaria szkoleniowe OP SEP – rys historyczny”.

2. Ryszard Batura (Politechnika Poznańska) – „Metodyka obliczania parametrów prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia”. 

3. Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – „Ochrona przewodów od skutków zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia”.

4. Ryszard Batura (Politechnika Poznańska) – „Zasady i kryteria doboru zabezpieczeń przetężeniowych do selektywnej współpracy”.

5. Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – „Selektywność pełna i częściowa wyłączników różnicowoprądowych. Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy”.

6. Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA., Ząbkowice Śl.) – „Wyłączniki różnicowoprądowe - normalizacja, wybrane aspekty stosowania” .

7. Panel dyskusyjny.

8. Podsumowanie seminarium i wręczenie zaświadczeń. 

W szkoleniu uczestniczyło około 90 osób. Uczestnicy seminarium otrzymali przygotowane drukiem przez organizatorów materiały szkoleniowe, katalogi firmy LEGRAND POLSKA oraz zaświadczenia OP SEP i WOIIB o uczestniczeniu w seminarium.


oprac. i zdjęcie: Ryszard Niewiedział (SEP O/Poznański)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili