Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 198 / 28.01 - 3.02.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z prac zarządu głównego SEP

30 stycznia 2019 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie zarządu głównego SEP, podczas którego zapoznano się m.in. z wykonaniem budżetu centralnego za 11 miesięcy roku 2018, stanem przygotowań do III Kongresu Elektryki Polskiej , stanem przygotowań do XXXIX NWZD, stanem przygotowań do opracowania „Ramowego programu na kadencję 2018-2022” oraz informacją o uroczystościach pogrzebowych członka honorowego SEP Jacka Szpotańskiego.


W dalszej części posiedzenia zapoznano się z wyjaśnieniem SEP w sprawie artykułu do „Przeglądu Technicznego” w sprawie fałszywego wizerunku ks. Józefa Hermana Osińskiego,  przebiegiem realizacji procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP z okazji 100 – lecia Stowarzyszenia. Zaakceptowano:  regulamin  uczestnictwa w III KEP,  projekt medalu z okazji 100-lecia SEP, węzłowe zagadnienia strategii SEP,  złożoną rezygnację z funkcji dyrektora COSiW SEP  przez Jerzego Szczurowskiego i powołanie  na to stanowisko  - pełniącego  obowiązki  Mieczysława Balcerka, wniosek prezesa SEP o przedłużenie umowy o pracę sekretarzowi generalnemu SEP,  podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu SA  i  SEP , zmiany w regulaminie Pracowni Historycznej SEP, tematykę posiedzeń zarządu głównego i prezydium  na I półrocze 2019 r., wnioski o patronaty honorowe  SEP. Podjęto uchwały w sprawach: powołania składu Komitetu Sterującego III Kongresu Elektryki Polskiej, powołania składu Komitetu Organizacyjnego III KEP,  powołania składu Zespołu ds. przygotowania Regulaminu XXXIX NWZD SEP, powołania składu Komitetu Organizacyjnego XXXIX NWZD SEP, powołania składu Zespołu ds. Przygotowania Księgi Pamięci Członka Honorowego SEP Jacka Szpotańskiego,  powołania składu Zarządu Funduszu Stypendialnego SEP im. Jacka Szpotańskiego, powołania Komitetu Organizacyjnego ds. budowy pomnika-ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego , nadania imienia Jacka Szpotańskiego Oddziałowi Koszalińskiemu SEP, nadania odznak  honorowych SEP, medali oraz OH NOT . W części uroczystej posiedzenia zarządu głównego SEP odbyło się spotkanie z członkami honorowymi SEP z okazji ich Jubileuszu:  95 - lecia Kol. Henryka Bajduszewskiego i  90 – lecia profesora Wiesława Wolińskiego.


oprac. Krzysztof Woliński (wiceprezes, rzecznik prasowy SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili