Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 194 / 17.12.2018 - 6.01.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z żałobnej karty

Z przykrością informujemy, że 21.12.2018 roku w wieku 85 lat zmarł Kolega Antoni Lisowski. Aktywny działacz Oddziałów SEP: Opolskiego, a następnie Warszawskiego. Wieloletni członek Komitetu N-T FSNT NOT Doskonalenia Kadr, ostatnio aktywny członek Koła Seniorów i Koła 536 Oddziału Warszawskiego SEP. Wyróżniony srebrnymi i złotymi Odznakami Honorowymi SEP i Odznaką Honorową NOT. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!


Msza święta pogrzebowa odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w kościele Św. Anny w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego 10).

 

 

 


 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2018 r. zmarł prof. dr inż. Kornel Wydro absolwent i pracownik naukowy Instytutu Automatyki Politechniki Warszawskiej; wieloletni członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, były redaktor naczelny czasopisma SEP „Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne” i aktywny działacz byłego Centralnego Kolegium Sekcji Elektroniki i Telekomunikacji SEP; był wyróżniony złotą OH SEP oraz medalami: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, prof. Janusza Groszkowskiego i inż. Kazimierza Szpotańskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się  03 stycznia 2019 r. w podwarszawskich Pyrach.

 


 

Oddział Lubelski SEP z ogromnym żalem zawiadamia, że w dniu 26 grudnia 2018 roku zmarł Nasz Kolega – najstarszy w Polsce Członek Honorowy SEP śp. dr Cyprian Skwarek. Emerytowany pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Lubelskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie. Długoletni zasłużony działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej. Prezes i Wiceprezes Oddziału Lubelskiego SEP. Aktywista Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Przewodniczył wielu komisjom programowym Oddziału.

            Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych  i stowarzyszeniowych. Wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Zasłużony dla Miasta Lublina, Srebrną, Złotą i Szafirową Odznakę Honorową SEP, Srebrną, Złotą i Diamentową Odznakę Honorową NOT. Posiadał Godność Zasłużonego Seniora SEP oraz  medale pamiątkowe. Godność Honorowego Członka SEP uzyskał w 1998 roku. Z okazji 102 rocznicy Urodzin w 2018 roku Dostojny Jubilat Cyprian Skwarek cieszył się ogromnym zainteresowaniem prasy, radia, telewizji, Ambasady i Konsulatu Amerykańskiego, Prezydenta RP, Prezydenta Miasta Lublina. Otrzymał: List dziękczynny Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, List Dziękczynny Konsulatu USA w Krakowie, Życzenia i gratulacje od Prezydenta RP, Medal 700 - lecia Lublina. Odejście Kolegi śp. Cypriana Skwarka jest wielką stratą, bolesną szczególnie dla środowiska elektryków lubelskich i Koła Seniorów SEP Oddziału Lubelskiego. Jesteśmy dumni, że w naszym Oddziale SEP był tak wspaniały uczony i działacz. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny nauczyciel akademicki, niestrudzony działacz SEP.  Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Serdeczny Przyjaciel i Kolega. Śp. dr Cyprian Skwarek przeżył 102 lata i 10 miesięcy.

Środowisko elektryków lubelskich i Koło Seniorów Oddziału Lubelskiego SEP

 

 

 


 

03 stycznia br. zmarł Jacek Szpotański (ur. 17.08.1927), Członek Honorowy SEP, Prezes SEP w latach 1981-1987, 1990-1994. Całe życie zawodowe związany z elektroenergetyką – inżynier elektryk, absolwent Politechniki Warszawskiej; był synem przemysłowca inż. Kazimierza Szpotańskiego - założyciela największej w Polsce w okresie międzywojennym Fabryki Aparatów Elektrycznych, a także prezesa SEP w latach 1938-1939 oraz w czasie trwania II wojny światowej. Od 1953 r. aktywnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, początkowo w macierzystym Oddziale Warszawskim, a następnie w strukturach centralnych SEP, został dwukrotnie wybrany prezesem Stowarzyszenia, a w 1987 r. otrzymał najwyższą godność w SEP – Członka Honorowego. Był także członkiem wielu organizacji technicznych, gospodarczych i społecznych; otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, także zagraniczne. Był Człowiekiem niezwykle przyjaznym i przyjacielskim, o dużym poczuciu humoru, życzliwym ludziom i rozpoznawalnym w wielu środowiskach, także poza SEP, krzewicielem zasad koleżeńskiej współpracy, klimatu przyjaźni i zaufania; propagatorem hasła: “SEP Stowarzyszeniem przyjaciół”. Będziemy Cię, Jacku zawsze pamiętali, jako wielce zaangażowanego Doradcę i Przyjaciela do końca żywo interesującego się losami i przyszłością Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane w terminie późniejszym.


oprac. Prezes SEP- Piotr Szymczak
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili