Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 194 / 17.12.2018 - 6.01.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Nagrody w XXVIII konkursie im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego

14 grudnia 2018 r. wręczono nagrody w XXVIII edycji konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Uroczystość odbyła się w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu podczas posiedzenia Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP. Wręczenie nagród poprzedził wykład dr. hab. inż. Huberta Morańdy z Politechniki Poznańskiej pt.: Identyfikacja defektów układów izolacyjnych z wykorzystaniem różnych narzędzi. (Na zdjęciu prof. Jerzy Ignacy Skowroński)


Ponadto dr Ryszard Kordas wygłosił prelekcję pt.: Działalność Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych, w której przedstawione zostały kluczowe fakty z działalności Komitetu na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat aktywności. Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z recenzjami, wyróżniła nagrodami następujące prace: Nagrodą 1. stopnia: Michał Guzowski z Politechniki Wrocławskiej, Badanie światłowodowego zasilania czujnikowych układów mikroprocesorowych z pojedynczym torem transmisyjnym, promotor: dr inż. Paweł Żyłka,

Nagrodą 1. stopnia: Jakub Nowak z Politechniki Poznańskiej, Budowa stanowiska do badania wyładowań niezupełnych, promotor: dr hab. inż. Hubert Morańda,

Nagrodą 2. stopnia: Marta Turkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, Badanie właściwości cienkich warstw germanu domieszkowanych antymonem wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego, promotor: dr inż. Damian Nowak,

Nagrodą 2. stopnia: Jarosław Jałoszyński z Politechniki Poznańskiej, Budowa linii zasilającej zespół odbiorców komunalnych, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP,

Nagrodą 3. stopnia: Patrycja Kołodziejczyk z Politechniki Wrocławskiej, Wpływ średnicy tarczy dielektrycznej na elektryzację oleju biodegradowalnego w metodzie z wirującą tarczą, promotor: dr inż. Maciej Jaroszewski,

Nagrodą 3. Stopnia: Kamil Starosta z Politechniki Poznańskiej, Rozkład pola elektrycznego w układzie izolacyjnym transformatora średniej mocy, promotor: dr inż. Jarosław Gielniak,

Wyróżnienia przyznano:

Dominikowi Mazurkowi z Politechniki Poznańskiej, Pojazdy elektryczne. Opis stacji ładowania, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP,

Karolowi Skowrońskiemu z Politechniki Wrocławskiej, Wpływ szybkości narostu napięcia na wytrzymałość biodegradowalnego oleju transformatorowego, promotor: dr inż. Maciej Jaroszewski.

Laureaci konkursu oraz promotorzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród byli: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, firma Food Robotics oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Zarząd PKME wyraża podziękowania fundatorom nagród oraz recenzentom prac za wsparcie konkursu.

W części zamkniętej posiedzenia omówione zostały sprawy bieżące działalności PKME, a w szczególności włączenia się Komitetu w uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia SEP. Do grona członków PKME przyjęto dr. hab. inż. Huberta Morańdę z Politechniki Poznańskiej.

Galeria zdjęć z uroczystego wręczenia nagród dostępna jest na stronie www PKME: http://pkmesep.wixsite.com/pkme.


oprac. Janusz Kowalski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili