Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 193 / 10 - 16.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Zebranie Rady Prezesów SEP

11 grudnia 2018 roku w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyło się 3. posiedzenie rady prezesów SEP w kadencji 2018-2022. Obradom przewodniczył prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Prezes SEP powitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.


W dalszej kolejności przyjęto z uwagami Protokół nr 2–2018/2022 z 2. posiedzenia rady prezesów SEP w dniu 26.10.2018 r. w Warszawie. Kol. Józefa Okładło przedstawiła projekt sztandaru, który został zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu zarządu głównego SEP w dniu 28 listopada. Zaprezentowany został również projekt medalu okolicznościowego z okazji 100-lecia SEP. Następnie została przedstawiona informacja na temat stanu przygotowań do obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP. kol. Kazimierz Pawlicki przedstawił informacje na temat przygotowań do Jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów z okazji 100-lecia SEP w Warszawie. Prezes Oddziału Przemyskiego kol. Janusz Bator oświadczył, że Oddział Przemyski ufunduje mały dzwon w ozdobnej ramce.  W dalszej części kol. Krzysztof Nowicki omówił projekt budżetu centralnego SEP. Kol. Jerzy Barglik złożył wniosek o przeprowadzeniu tajnego głosowania. W głosowaniu brało udział 40 prezesów, za przyjęciem projektu budżetu oddano zdecydowaną większość głosów. Pełnomocnik prezesa SEP ds. współpracy z Ministerstwem Energii kol. Stefan Granatowicz przedstawił stanowisko SEP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.  Powołanie składów zespołów RP zostało przesunięte na następne obrady RP. Na koniec zostały przedstawione terminy obrad rady prezesów w roku 2019 (w Gdańsku 9÷10 maja 2019 r. oraz w Bielsku-Białej 16 września 2019 r.). Na tym porządek obrad został wyczerpany.


oprac. Sławomir Laskowski – prezes Oddziału Siedleckiego SEP
Zdjęcia: Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili