Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 193 / 10 - 16.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Inauguracyjne posiedzenie CK ds. Obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP

11.12.2018 r. odbyło się pierwsze , organizacyjne posiedzenie Centralnej Komisji ds. Obchodów Jubileuszu 100- lecia SEP . Spotkanie odbyło się w siedzibie ZG SEP w Warszawie. Centralna Komisja ds. Obchodów Jubileuszu 100 – lecia SEP rozpoczęła działalność od prezentacji osób wchodzących w skład Komisji – jakie reprezentują oddziały i pełnione funkcje. Na najbliższym posiedzeniu komisji członkowie otrzymają od prezesa SEP nominacje do jej reprezentowania i działalności w niej. Przewodniczący Komisji Bolesław Pałac przedstawił plany obchodów Jubileuszu 100 – lecia SEP w 2019 r., które będą realizowane, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych, w Polsce i za granicą (Lwów , Wilno).


Przewodniczący Komisji przedstawił szczegółowy plan obchodów  Jubileuszu we Lwowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydarzenia mające duże znaczenie dla obchodów tzn. wmurowanie pamiątkowych tablic, renowacje grobów zmarłych profesorów oraz sesja naukowa na Politechnice Lwowskiej. Członkowie Komisji podczas dyskusji  wnieśli wiele ciekawych pomysłów i przemyśleń, które warto rozpatrzyć i wykorzystać, np. cegiełki na renowację grobów we Lwowie, wystąpienia SEP do instytucji państwowych ( Ministerstwo Energii ) o wsparcie renowacji grobów, problematyka komunikacji ( logistyki) do Lwowa oraz koszty organizacji przedsięwzięć. Komisja przyjęła plan pracy ( spotkań ) na 2019 r. polegający na podejmowaniu decyzji i uchwał  drogą  elektronicznej korespondencji i głosowań oraz cyklicznych spotkań osobistych  w Warszawie ( preferowany dzień spotkań – czwartek). Przewodniczący w ramach pierwszego spotkania roześle do członków CK  100 – lecia SEP  adresy e- mail oraz zdjęcia grobu prof. Sokolnickiego przed renowacją.


oprac. i zdjęcia- Bolesław Pałac - przewodniczący CK ds. OJ
Na zdjęciach nagrobki prof. Gabriela Sokolnickiego i jego małżonki Marii
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili