Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 193 / 10 - 16.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Apel do członków SEP, przyjaciół Stowarzyszenia i społeczności elektryków w Polsce

Głównym punktem spotkania świąteczno- noworocznego członków i sympatyków SEP był „Apel do Członków SEP, Przyjaciół Stowarzyszenia i Społeczności Elektryków w Polsce”, który odczytał prezes SEP Piotr Szymczak. Apel ten zainaugurował obchody Jubileuszu 100- lecia naszej organizacji.


Warszawa, 11 grudnia 2018 r.

 

APEL DO CZŁONKÓW SEP,  PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIA I SPOŁECZNOŚCI ELEKTRYKÓW W POLSCE

 

11 listopada 2018 roku minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę  niepodległości. Ale społeczność elektryków znacznie wcześniej włączyła się w tworzenie polskiej państwowości.

W marcu 1919 roku Koło Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, w porozumieniu z Kołami z innych miast, powołało Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który w dniach 7-9 czerwca 1919 r zwołał w Warszawie Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników. Delegaci powołali Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Dziewięć lat później, 1 czerwca 1928 r., na Zjeździe w Toruniu wprowadzono zmiany w statucie, a dotychczasową nazwę zmieniono na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Na bogaty dorobek SEP złożyła się działalność czterech stowarzyszeń: Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, Stowarzyszenia Teletechników Polskich i Związku Polskich Inżynierów Elektryków, które w okresie międzywojennym połączyły się, tworząc jedno wspólne stowarzyszenie jednoczące większość polskich elektryków.

Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń, nasze Stowarzyszenie wspierało rozwój polskiego przemysłu elektrotechnicznego, nauki i techniki oraz kształcenie kadr dla gospodarki narodowej.

Wyrażamy głęboki szacunek dla wszystkich, którzy budowali autorytet i rangę naszego Stowarzyszenia oraz wnieśli wkład w rozwój gospodarki i postęp naukowo-techniczny oraz podniesienie standardów cywilizacyjnych. Mając na uwadze doniosłość wydarzeń i osiągnięć na przestrzeni 100 lat  Zarząd Główny SEP ustanowił „Rok 2019 Rokiem Jubileuszu 100-lecia SEP”.

Dziś, 11 grudnia 2018 roku, uroczyście inaugurujemy jubileuszowe obchody. Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich członków SEP, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia oraz społeczności elektryków w Polsce o włączenie się do ogólnopolskiej akcji pozyskiwania źródeł archiwalnych i innych cennych dokumentów dotyczących działalności naszego Stowarzyszenia, jak również działalności polskich elektryków przed 1919 r. Prosimy o przekazanie ich do powołanego
w 2018 r. Centralnego Archiwum SEP, działającego przy Zarządzie Głównym SEP. Jeżeli dokumenty te stanowią indywidualną wartość dla ich obecnego właściciela, to prosimy o przesłanie skanu dokumentów, z podaniem miejsca ich przechowywania i pochodzenia.

Działania te pozwolą rzetelnie przedstawić dzieje Stowarzyszenia oraz wybitne postacie w całym okresie działalności polskich elektryków, a następnie przygotować okolicznościowe wydawnictwa w ramach cyklu „100 książek na 100-lecie SEP”.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się w uroczystości jubileuszowe, podczas których powinniśmy wyrazić głęboki szacunek i uznanie dla wszystkich twórców nauki, techniki, przemysłu oraz Stowarzyszenia. Wyrażamy  przekonanie,  że  obchody  te pozwolą zapoznać się z piękną tradycją i przyczynią się do pielęgnowania dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w nowym stuleciu.

Na zakończenie chcemy przypomnieć słowa Kazimierza Szpotańskiego, współtwórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego i SEP: „Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się unikać wzajemnego zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia”. Zapamiętajmy te słowa, a SEP niech będzie wciąż Stowarzyszeniem Przyjaciół.

 

Jakub Głuchowski- przewodniczący Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP,

Jarosław Krysiak- przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP,

Jerzy Kurella- przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP,

Dariusz Świsulski- przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP,

Jerzy Hickiewicz- kierownik Pracowni Historycznej SEP,

Bolesław Pałac- przewodniczący Centralnej Komisji ds. Obchodów Jubileuszu 100- lecia SEP,

Andrzej Sikora- dziekan rady naukowo- technicznej SEP,

Kazimierz Jagieła- dziekan rady prezesów SEP,

Andrzej Marusak- przewodniczący komisji wyborczej SEP,

Zbigniew Lubczyński- przewodniczący głównego sądu koleżeńskiego SEP,

Marek Magdziarz- przewodniczący głównej komisji rewizyjnej SEP,

Piotr Szymczak- prezes SEP.


oprac. (JS)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili