Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 191 / 26.11 - 2.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Spotkanie Centralnej Komisji Sportu i Turystyki SEP

28.11.2018 r. w biurze SEP w Warszawie, odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022, zebranie Centralnej Komisji ds. Sportu i Turystyki SEP (CKSiT SEP). Zebraniu przewodniczył kol. Ryszard Grochowski – przewodniczący CKSiT SEP, który powitał przybyłych uczestników zebrania. Gościem zebrania był prezes SEP – Piotr Szymczak, który wraz z przewodniczącym Komisji wręczył nowo powołanym członkom nominacje. (Zdj: pixabay.com)


Skład komisji ukonstytuował się następująco:

  • przewodniczący – kol. Ryszard Grochowski O/Krakowski,
  • zastępca przewodniczącego ds. Sportu - kol. Tomasz Zając, O/Rzeszowski SEP,
  • zastępca przewodniczącego ds. Turystyki - kol. Olga Bartuś, O/Białostocki SEP,
  • sekretarz – kol. Zbigniew Kotuła, O/Zagłębia Węglowego SEP,

członkowie:

  • kol. Stanisław Burda – O/Łódzki SEP,
  • kol. Ryszard Kraus – O/Opolski SEP,
  • kol. Zbysław Kucza – O/EIT SEP,
  • kol. Grzegorz Skowron – O/Tarnobrzeski SEP,
  • kol. Andrzej Ścibor – O/Lubelski SEP,
  • kol. Maria Zastawny – O/Krakowski SEP.

Podczas spotkania uczestnicy omówili plany działalności Komisji oraz propozycje organizacji imprez sportowych i turystycznych w najbliższym czasie. Gratulujemy przewodniczącemu jak i nowo wybranym członkom Komisji. Życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności.


oprac. Anna Klos - Dział Organizacyjny biura SEP
Zdj. Krzysztof Lewandowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili