Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 191 / 26.11 - 2.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


40 lat Oddziału Ciechanowskiego SEP

W 2018 roku przypadła czterdziesta rocznica powołania przez zarząd główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwałą nr 4/78 z dnia 21 grudnia 1978 roku, Oddziału w Ciechanowie z obszarem działania na terenie ówczesnego województwa ciechanowskiego. Rubinowy jubileusz samodzielnej działalności zorganizowany był w Niestumiu koło Ciechanowa. Zaskoczeniem i miłą niespodzianką było przyznanie przez zarząd główny SEP Ciechanowskiemu Oddziałowi medalu imienia pierwszego prezesa SEP w Polsce w latach 1919-1928 prof. Mieczysława Pożaryskiego. To wymowne wyróżnienie w postaci statuetki z zatopionym w szkle medalem wykonanym ze szlachetnego kruszcu przyznane zostało za całokształt działalności Oddziału w ostatnich latach.


Statuetkę z medalem wręczył przedstawiciel zarządu głównego kolega wiceprezes dr inż. Mieczysław Żurawski. Jubileusz czterdziestolecia był również doskonałą okazją do uhonorowania aktywnych działaczy Ciechanowskiego Oddziału Honorowymi Odznaczeniami  i Medalami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Odznaczenia otrzymali:

- Szafirową Odznakę Honorową – Roman Olszewski;

- Złotą Odznakę Honorową- Jacek Kurowski, Wiesław Mostowy, Krzysztof Niemierzycki, Marcin Pątkowski oraz Stanisław Stefanina;

- Srebrną Odznakę Honorową- Andrzej Liberek, Wiesław Mikas oraz Waldemar Sikorski;

- Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego- Andrzej Skarżyński;

- Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna- Henryk Zduńczyk.

 

Prezes Oddziału Krzysztof Niemierzycki serdecznie przywitał zaproszonych Gości, zarząd i członków Oddziału. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy kolegów z Ciechanowskiego Oddziału, którzy odeszli w ostatnich latach. Prezes poinformował następnie zebranych o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, a także przedstawił rolę, jaką SEP spełnia w tym regionie. Następnie informację o działalności Oddziału rozszerzył i omówił wiceprezes zarządu Kolega Wiesław Mostowy. W swoim wystąpieniu szczególny nacisk położył na rozwijanie pracy merytorycznej jako głównego celu działalności dbając równocześnie o umocnienie jedności Stowarzyszenia i wysoko cenionej koleżeńskości w jego szeregach. Podkreślił rolę przewodniego hasła towarzyszącego Oddziałowi Ciechanowskiemu „SEP bliżej młodzieży, młodzież bliżej SEP-u” i jego sukcesywną realizację poprzez zwiększenie ilości młodych członków Oddziału w ostatnich latach, a także systematyczny wzrost aktywności społecznej i zawodowej tego środowiska. Zaznaczył, że powyższe cele statutowe Oddział realizacje poprzez organizację wyjazdów szkoleniowo– technicznych i koleżeńsko– integracyjnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu aktywności członków Oddziału. Przedstawił ponadto przekrojowo ilość członków Oddziału na przestrzeni ostatnich kilku lat podkreślając szczególne zasługi dla silnej i zintegrowanej grupy, która była przede wszystkim inicjatorem wzrostu aktywności Oddziału. Wiceprezes omówił działalność szkoleniową Oddziału i zdał relację z działalności Komisji Egzaminacyjnej nr 164 działającej przy Oddziale, która sukcesywnie egzaminuje i wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci oraz przedstawił jej wyniki za ostatnią dekadę. Po tym wystąpieniu głos zabierali goście zaproszeni. Wiceprezes zarządu głównego SEP Kolega dr inż. Mieczysław Żurawski, wiceprezes zarządu Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kolega Bogusław Grzelak, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Ciechanowie Kolega Jerzy Żelech oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ciechanowie Pani dr Małgorzata Niestępska. Jubileusz 40-lecia Ciechanowskiego Oddziału zbiegł się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na jubileuszu zaakcentowano ten fakt poprzez wygłoszenie przez historyka Pana Jacka Hryniewicza prelekcji „Ziemia ciechanowska w okresie niepodległości”. Prezentacja wypełniona była wieloma zdjęciami miasta i terenów ziemi ciechanowskiej z mało znanymi słuchaczom faktami z tych czasów. Uroczystość jubileuszu zakończył koncert chóru „Pueri et Puellae Cantores Plocenses” z Płocka pod kierownictwem współzałożycielki i dyrygentki chóru katedralnego pani dyrektor Anny Bramskiej. 50. osobowy chór wykonał  pieśni patriotyczne z piękną narracją słowną członków chóru. Owacjami na stojąco chór zakończył koncert „Hymnem Państwowym” przy wzruszającym udziale wszystkich uczestników jubileuszu.

Na zakończenie głos zabrał prezes Krzysztof Niemierzycki, dziękując wszystkim zaproszonym gościom, zarządowi głównemu, zarządowi Oddziału, koleżankom i kolegom za przybycie i udział we wspólnych obchodach jubileuszu słowami: ”..swoją obecnością uświetniliście ten nasz piękny jubileusz 40-lecia istnienia Ciechanowskiego Oddziału SEP oraz daliście wyraz poparcia dla działalności naszego Stowarzyszenia”. Prezes kończąc życzył uczestnikom wszystkiego najlepszego, a członkom Oddziału sukcesów w dalszej działalności statutowej.

Po części oficjalnej odbyło się koleżeńskie spotkanie w miłej atmosferze, gdzie ozdobą uroczystości stał się okazały tort urodzinowy z płonącymi gejzerami. Spotkaniu przewodniczył i narrację słowną prowadził wiceprezes Oddziału Ciechanowskiego SEP Kolega Roman Olszewski.


oprac. Roman Olszewski
Zdjęcia: Oddział Ciechanowski SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili