Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 190 / 19 - 25.11.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Spotkanie Przewodniczących Centralnych Komisji SEP

20 listopada w biurze SEP w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich przewodniczących Centralnych Komisji SEP. Zebranie poprowadził prezes SEP Piotr Szymczak oraz wiceprezes SEP i przewodniczący CK Organizacyjnej Kazimierz Pawlicki. Licznie przybyli przewodniczący przedstawili się i poinformowali o swoich koncepcjach dotyczących prowadzenia Komisji. Następnie prezes SEP Piotr Szymczak i wiceprezes SEP Kazimierz Pawlicki wręczyli nominacje i życzyli wielu sukcesów w pracy w powierzonych jednostkach.


W kadencji 2018-2022 powołano 20 Centralnych Komisji, w tym 14 takich jak w poprzedniej kadencji:

 • Centralna Komisja Finansów i Działalności Gospodarczej SEP – przew. Jacek Zawadzki O. Koszaliński SEP
 • Centralna Komisja ds. Współpracy z FSNT NOT – przew. Marek Grzywacz O. Radomski SEP
 • Centralna Komisja ds. Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – przew. Józef Kluska O. Bielsko-Bialski SEP
 • Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP  - przew. Mieczysław Żurawski O. EIT
 • Centralna Komisja Organizacyjna SEP – przew. Kazimierz Pawlicki O. Poznański SEP
 • Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego SEP – przew. Ryszard Beniak O. Opolski SEP
 • Centralna Komisja Młodzieży i Studentów – przew. Jarosław Krysiak O. Wrocławski SEP
 • Centralna Komisja Wydawnictw SEP  - przew. Krzysztof Woliński O. Białostocki SEP
 • Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP  - przew. Czesław Karwat O. Lubelski SEP
 • Centralna Komisja Historyczna SEP  - przew. Dariusz Świsulski O. Gdańsk SEP
 • Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP – przew. Mieczysław Ronkowski O. Gdańsk SEP
 • Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP  - przew. Józefa Okładło O. Tarnobrzeski SEP
 • Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP – przew. Krzysztof Zięba O. Nowohucki SEP
 • Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP – przew. Henryk Boryń O. Gdańsk

 

oraz 6 nowych:

 • Centralna Komisja ds. Promocji i Członków Wspierających – przew. Jan Pytlarz O. Wrocławski SEP
 • Centralna Komisja ds. Monitorowania Realizacji Uchwał WZD i ZG – przew. Aleksandra Konklewska O. Toruński SEP
 • Centralna Komisja ds. Monitorowania Umów i Porozumień– przew. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz O. Warszawski SEP
 • Centralna Komisja ds. Obchodów Jubileuszu 100-lecia – przew. Bolesław Pałac O. Rzeszowski SEP
 • Centralna Komisja ds. Sportu i Turystyki – Ryszard Grochowski O. Krakowski SEP
 • Centralna Komisja Oddziałów i Kół – przew. Andrzej Klaczkowski O. Zagłębia Węglowego SEP

 

Przewodniczący przedyskutowali ,,Cele działania, główne obowiązki przewodniczących Centralnych Komisji i Rad SEP oraz zasady powoływania członków” zatwierdzone przez ZG SEP w dniu 10 października br. oraz przedstawili sposoby współpracy poziomej między Komisjami. Kazimierz Pawlicki poinformował, że zgodnie z ww. zasadami takie spotkania będą się odbywały co roku – na przełomie III i IV kwartału w celu omówienia stanu realizacji wcześniej przyjętych zadań i nowych propozycji. Kol. Ewa Materska przedstawiła wzór i zasady przesyłania rocznych sprawozdań z pracy Komisji, które są niezbędne do przygotowania rocznych sprawozdań z prac ZG SEP. Przewodniczący zostali zapoznani z możliwościami technicznymi Biura SEP w zakresie przeprowadzania zebrań w formie telekonferencji.

Następnie prezes SEP Piotr Szymczak i przew. CK ds. Obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP Bolesław Pałac zapoznali obecnych z planem Imprez Centralnych organizowanych z okazji Jubileuszu.


oprac. i zdjęcia: Katarzyna Gut (dyr. DO biura SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili