Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 190 / 19 - 25.11.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Kilka pytań do ...

SEP prowadzi szeroką i bardzo bogatą działalność. I chociaż znajduje ona odzwierciedlenie na stronie naszego Stowarzyszenia (www.sep.com.pl), to redakcja „Tydzień w SEP” zdaje sobie sprawę, że nie każdy z nas znajduje czas na serfowanie po wszystkich stronach i wyszukiwanie interesujących go wiadomości. Chcemy zatem przybliżyć Koleżankom i Kolegom działalność i tematykę podejmowanych zagadnień przez komitety i sekcje problemowe SEP. Będziemy to robić w cyklu "Kilka pytań do ...", w którym rozmawiać będziemy z ich przewodniczącymi. Zaczynamy od rozmowy z kolegą Juliuszem Talarczykiem, przewodniczącym Zespołu Ekspertów SEP.


Red. We wrześniu 2017 r. został powołany Zespół Ekspertów SEP. To nowa struktura w naszym Stowarzyszeniu. Koledze powierzono przewodniczenie Zespołowi. Skąd wzięła się potrzeba powołania takiego zespołu?

 

J.T. Wśród celów, jakie stawia przed sobą nasze Stowarzyszenie jest m.in. wykorzystywanie elektryki dla wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju Polski, działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej. Te cele SEP realizuje poprzez monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych oraz preferowanie innowacyjności, a także publiczne wyrażanie opinii oraz wykonywanie zadań zlecanych przez różne podmioty państwowe, samorządowe i biznesowe. Także inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz dotyczących terminologii elektrycznej, w tym udzielanie rekomendacji i referencji. Uznano, że dla realizacji tych zadań warto i należy powołać nasz Zespół.

 

Red. Kto wchodzi w skład zespołu?

 

J.T. Aktualnie Zespół składa się z 47 ekspertów z całego kraju, reprezentujących 27 dziedzin elektryki. Obejmuje specjalności z szeroko pojętej elektroenergetyki, w tym w szczególności: instalacje, urządzenia, napędy, energetykę zawodową, bhp, dydaktykę, organizację, zarządzanie, automatykę, elektronikę, informatykę, miernictwo, prawo, ochronę środowiska, elektrotechnikę i tak ostatnio modną dynamiczne rozwijającą się elektromobilność.

 

Red. Kto może korzystać z prac zespołu?

 

J.T. Oczekujemy, że szeroka i specjalistyczna wiedza techniczna, jaką posiadają członkowie naszego Zespołu będzie pomocna dla organów Państwa wszystkich szczebli, w tym ustawodawczych i normalizacyjnych, instytucji i agencji rządowych, korporacji w sprawach wymagających strategicznego myślenia, przedsiębiorstw państwowych i firm prywatnych oraz sądów i prokuratur.  Możemy być także przydatni w procesach tworzenia programów edukacji na wszystkich poziomach od szkolnictwa zawodowego do politechnicznego.  

 

Red. Czy Zespół podjął już pierwsze działania?

 

J.T. Oczywiście. Zespół opracowywał już ekspertyzy m.in. dla Sądu Okręgowego w Legnicy, dla francuskiego konsorcjum Sud Architectes i negocjuje dalsze zamówienia.

 

Red. Jak się z Wami skontaktować?

 

J.T. Najłatwiejszy kontakt to strona internetowa www.ekspert.sep.com.pl i e-mail: j.talarczyk@sep.com.pl lub jt@rzeczoznawcybudowlani.com.pl

 

Red. Dziękuję i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że o pracach Zespołu będziemy często informować na stronach naszego newslettera.


oprac. (JK)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili