Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 186 / 22 - 28.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


PREZES SEP Z WIZYTĄ W ELBLĄGU

25 października przyszłych elbląskich energetyków z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odwiedzili prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Piotr Szymczak oraz wiceprezes Oddziału Elbląskiego kol. Piotr Ziółkowski (fot. 1). Prezes wziął również udział w spotkaniu IEEE Students & Young Professionals Meeting w PWSZ w Elblągu.


Goście w rozmowie z dyrektor szkoły p. Dorotą Bajor i nauczycielami branży energetycznej (fot.2) zapoznali się z ofertą kształcenia szkoły. Tematem spotkania było kształcenie przyszłych energetyków i potrzeby, a także współpraca i korzyści wynikające z powstania szkolnego koła SEP „Młody energetyk”- jednego z nielicznych w Polsce. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie i przybliżenie młodzieży branży energetycznej – Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

•        historii, struktury i zakresu działalności kół działających w ramach Oddziału Elbląskiego SEP;

•        różnorodności kół poprzez ich dokonania i osiągnięcia w obszarze pracy stowarzyszeniowej,

•        korzyści wynikających z bycia członkiem wybranego koła SEP;

•        wachlarza możliwości dla realizowana ambicji i indywidualnego rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie miało bardzo owocny charakter, było wiele różnych pytań dotyczących pracy zawodowej oraz możliwości rozwoju w związku z przynależnością do SEP. Na zakończenie spotkania Prezes SEP kol. Piotr Szymczak wręczył legitymacje dla członków nowo powstałego Koła SEP przy ZSIŚiU i uwieńczono tę historyczną chwilę pamiątkowym zdjęciem (fot.3). Kolejnym punktem wizyty  prezesa w Elblągu był udział w spotkaniu IEEE Students & Young Professionals Meeting, który w dniach 25-27.10.2018 r. został zorganizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Oprócz wielu wspaniałych gości reprezentujących różne dziedziny nauki jak i przemysłu z całej Polski, głos w części rozpoczynającej spotkanie zabrał kol. Piotr Szymczak (fot.4). Warto zaznaczyć, że Komitet organizacyjny tego wspaniałego wydarzenia w większości stanowili członkowie studenckiego Koła SEP PWSZ w Elblągu na czele z ich opiekunem kol. Katarzyną Wasielewską (fot.5). W ostatnim dniu spotkania część warsztatową poświęconą „Innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze energetyki” poprowadził nasz Kolega z Oddziału Elbląskiego SEP, jednocześnie Ekspert SEP Sławomir Noske. IEEE Students & Young Professionals Meeting był dla uczestników wspaniałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, networkingu, kontaktu z przemysłem, jak również zdobycia wiedzy technicznej i inspiracji naukowych.


oprac. i zdjęcia: Jerzy Pędzisz, Piotr Ziółkowski, Dariusz Wołukanis (O/Elbląski SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili