Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 186 / 22 - 28.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


POSIEDZENIE RADY PREZESÓW SEP

Drugie w kadencji 2018/2022 posiedzenie rady prezesów SEP odbyło się 26 października 2018 r. (piątek) w gmachu WDT NOT w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono m.in. model i kierunki działalności rady prezesów na lata 2018 – 2022.


Kol. Piotr Szymczak oraz koledzy Bolesław Pałac i Mieczysław Żurawski przekazali informacje nt. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia SEP oraz przygotowań do III Kongresu Elektryki Polskiej. W dalszej części spotkania prof. P. Borkowski przedstawił referat „SEP a strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski”. Omówiono także założenia do projektu budżetu SEP na 2019 r. (kol. K. Nowicki – wiceprezes i skarbnik SEP oraz J. Zawadzki – przew. CKFiDG) oraz projekt systemu motywacyjnego dla członków SEP pozyskujących   środki finansowe na działalność statutową (K. Nowicki). Podano informacje: o stanie przygotowań do jubileuszowych XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Szczecinie, nt. harmonogramu przygotowań do opracowania Programu działalności SEP na kadencję 2018 – 2022 (kol.  M. Grzywacz -wiceprezes SEP, o stanie przygotowań do IV Sympozjum Historii Elektryki (kol. J. Strzałka – prezes O. Krakowskiego SEP), nt. spotkania świąteczno-noworocznego w Warszawie w dniu 11.12.2018 r. (kol. J. Nowicki – sekretarz generalny SEP). Rozważono także propozycje wyboru organizatora i miejsca obrad rad prezesów w 2019 r. (kol. K. Jagieła – dziekan RP).


oprac. (JS)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili