Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 185 / 15 - 21.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Wycieczka Oddziału Krakowskiego

16 października br. 20-osobowa grupa elektryków z Oddziału Krakowskiego SEP wzięła udział w wycieczce technicznej do Oświęcimia. W programie wycieczki znalazło się zwiedzenie obiektu PWiK w Oświęcimiu oraz Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau – byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
(Zdjęcie: www.auschwitz.org)


W kwietniu 1946 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki skierowało do Oświęcimia grupę byłych więźniów z Tadeuszem Wąsowiczem na czele w celu ochrony terenów dawnego obozu Auschwitz i utworzenia tam Muzeum. Na początku 1947 r. Ludwik Rajewski, naczelnik Wydziału Muzeów i Pomników w MKiS, przedstawił jego projekt organizacyjny. Według niego Muzeum miało stanowić „dokument historyczny”. Planowano, że będzie ono prezentować zagładę narodów podbitych przez Niemców, eksponować masowy charakter zbrodni niemieckich. Muzeum zostało oficjalnie otwarte 14 czerwca 1947 r. Do tego czasu sfinalizowano tylko część prac organizacyjnych, a dla zwiedzających przygotowano jedynie fragment planowanej ekspozycji. W 1979 r. tereny byłego KL Auschwitz-Birkenau wpisane zostały do międzynarodowego rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau).Część uczestników wycieczki krakowskiej miała po raz pierwszy lub po bardzo długim okresie czasu możliwość zwiedzenia ekspozycji i obiektów muzealnych dokumentujących zbrodnie nazistów niemieckich. Organizatorem wycieczki był prezes Koła SEP nr 65 kol. Tadeusz Wojsznis, a wycieczka była ujęta w planie imprez współorganizowanych przez O/Krakowski SEP i Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.


oprac. (JS) na podstawie korespondencji Magdaleny Czyhak (Biuro O/Krakowskiego SEP)
Przy opracowaniu wykorzystano informacje ze strony www.auschwitz.org
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili