Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 185 / 15 - 21.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Nowe Koło Młodzieżowe SEP w Elblągu

„Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Elblągu w dniu 12 października 2018 roku, działając na podstawie § 34 pkt 1 i 2 statutu SEP, zarejestrował Uczniowskie Koło „Młody Energetyk” przy Zespole Szkół Inżynierii i Usług w Elblągu. Serdecznie gratulujemy podjęcia inicjatywy rozpowszechniania wartości SEP, a także życzymy samych sukcesów w dalszej działalności stowarzyszeniowej”. Pismo podpisał prezes Oddziału Elbląskiego SEP Dariusz Wołukanis.


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu kształci uczniów m.in. w zawodzie Technik energetyk. Historia utworzenia tej specjalizacji sięga roku 2014, kiedy to podpisano umowę o współpracy z firmą ENERGA-OPERATOR S.A. 1 września 2016 roku utworzono pierwszą klasę patronacką w zawodzie Technik energetyk. W grudniu tego roku  ustalono zakres wyposażenia laboratorium oraz realizowanych zajęć zgodnie z podstawą programową dla zawodu, a w kwietniu 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie laboratorium. ENERGA-OPERATOR S.A. m.in. partycypuje w kosztach adaptacji pomieszczeń na pracownie zawodowe, organizuje minimum raz w roku warsztaty terenowe, współuczestniczy w procesie kształcenia uczniów poprzez realizację wykładów eksperckich z prelegentami Spółki, przyjmuje na nieodpłatne 4-tygodniowe praktyki zawodowe, kieruje na dokształcanie pedagogiczne swoich pracowników, funduje stypendia dla uczniów z najwyższą średnią na zasadzie konkursu stypendialnego, funduje także nagrody rzeczowe dla najlepszego ucznia w danym roku szkolnym oraz współfinansuje promocję i reklamę szkoły. ZSIŚiU kształci również uczniów w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Patronat nad tym kierunkiem objął Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Koło „Młody Energetyk” liczy 12 członków, w tym 10 uczniów szkoły uczących się na kierunkach Technik energetyk oraz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 1 student PWSZ w Elblągu  oraz ich opiekun, nauczyciel przedmiotów zawodowych kol. Jerzy Pędzisz. Wybory do Zarządu Koła odbyły się w dniu 17.10.2018 r. Pierwszym prezesem Koła „Młody Energetyk”  został jednogłośnie wybrany kol. Braian Lewandowski. Sekretarzem został kol. Jerzy Pędzisz a funkcję skarbnika pełnił będzie kol. Patryk Bartosik. Członkiem Zarządu Koła został również kol. Kacper Bączek. Na szczególne uznanie zasługuje inicjatywa kol. Jerzego Pędzisza, który swoim zaangażowaniem przyczynił się do powstania najmłodszego Koła w Oddziale Elbląskim SEP. Oddział Elbląski za pośrednictwem prezesa Dariusza Wołukanisa przekazał członkom nowego Koła pamiątkowe znaczki SEP oraz książki o historii Oddziału Elbląskiego wydane z okazji jubileuszu 40- lecia. Koło włącza się od początku czynnie w działalność w strukturach SEP. Czteroosobowa delegacja Koła będzie brała udział w organizowanych w dniach 22-25.11.2018 r. w Szczecinie XX Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka pod hasłem „Energia Elektryczna dla Pokoleń. Energia odnawialna - wybór czy konieczność”. Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi Koła.


oprac. (JS) na podstawie korespondencji Dariusza Wołukanisa (prezesa O/Elbląskiego SEP)
Źródło informacji: www.zsisiu.elblag.com.pl
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili