Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 184 / 8 - 14.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z prac zarządu głównego SEP

10 października br. odbyło się czwarte posiedzenie zarządu głównego SEP w kadencji 2018-2022. Ważne decyzje podjęte przez ZG dotyczyły przyjęcia założeń centralnego budżetu SEP na rok 2019 oraz ustalenia terminu Jubileuszowego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w 2019 roku, a także powierzenia organizacji XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP w 2022 roku.


Jubileuszowy XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Warszawie. Organizację XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP w 2022 roku powierzono Oddziałowi Bydgoskiemu. Na posiedzeniu zatwierdzono: ramowy program Jubileuszu 100-lecia SEP, założenia programowo-organizacyjne III Kongresu Elektryki Polskiej, harmonogram realizacji uchwał i wniosków XXXVIII WZD, system motywacyjny dla członków SEP pozyskujących dodatkowe środki finansowe na działalność statutową. Oprócz wymienionych uchwał w sprawie organizacji zjazdów podjęto uchwały: w sprawie zatwierdzenia zasad działania centralnych komisji i rad SEP, w sprawie powołania składów centralnych komisji i rad na kadencję 2018-2022 (wykaz przewodniczących jednostek organizacyjnych SEP dostępny jest na stronie głównej www.sep@sep.com.pl), w sprawie zmiany delegatów SEP do Rady Krajowej FSNT-NOT. Przyjęto skład Kapituły Konkursu na wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży. Przedstawiono także projekty wzorów jubileuszowego medalu 100-lecia SEP oraz odznaki członka honorowego SEP oraz poinformowano o Konkursie na najlepsze prace z optoelektroniki.


oprac. (JS) na podstawie korespondencji Aleksandry Konklewskiej (sekretarz ZG SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili