Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 184 / 8 - 14.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Szanowni Czytelnicy

26 kwietnia 1960 roku na mocy uchwały prezydium zarządu głównego został utworzony Zakład Szkolenia SEP. Powołana jednostka miała za zadanie realizować przede wszystkim zadania statutowe Stowarzyszenia oraz zalecenia Prezydium Rządu z 1954 roku, dotyczące prowadzenia przez SEP krajowego, korespondencyjnego kursu dla inżynierów i techników w zakresie gospodarki elektrycznej i cieplnej. W końcu lat 60- tych XX w. prowadzono drugi kurs pn. Kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.


Organizowano wówczas nie tylko w/w kursy, ale również zajęcia dydaktyczne dla łącznościowców w zakresie teletransmisji przewodowej. Najbardziej znaczącym kierunkiem działalności szkoleniowej SEP była jednak współpraca z Państwową Inspekcją Energetyczną. Polegała ona na organizowaniu specjalistycznych szkoleń zakończonych egzaminami kwalifikacyjnymi oraz wydawaniem legitymacji uprawniających do obsługi urządzeń elektrycznych. To wówczas powstała nazwa „uprawnienia SEP”, która używana jest przez wielu elektryków, i nie tylko, do dnia dzisiejszego. Transformacja ustrojowa na początku lat 90- tych XX w. przyniosła m.in. uwolnienie rynku i pojawienie  się zjawiska konkurencji. Konkurencja w sferze towarów i usług nie jest niczym złym- wymusza ciągłą poprawę jakości i reguluje ceny. Musi być jednak oparta na uczciwych zasadach i przepisach prawa dopuszczających tylko to, co nie jest zabronione. Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku (nota bene wielokrotnie od tamtej pory zmieniana) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w energetyce. Miało się tak stać poprzez zagwarantowanie właściwego poziomu merytorycznego kadr komisji kwalifikacyjnych i tym samym egzaminów przeprowadzanych przez te komisje. Komisje powoływane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mogły powstawać m.in. przy stowarzyszeniach naukowo- technicznych, jeśli statuty tych stowarzyszeń zawierały postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej. Z biegiem czasu powstawało też coraz więcej firm organizujących szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia kwalifikacyjne. Często były to firmy słabo przygotowane do prowadzenia szkoleń na odpowiednim poziomie, bardzo często były to firmy jednoosobowe (!). Taka sytuacja trwa po dzień dzisiejszy, z tym że konkurencja na rynku szkoleniowym stała się jeszcze bardziej drapieżna. Wiele firm nie przebiera w środkach prowadząc nieuczciwe działania reklamowe i marketingowe. Nagminne stało się np. używanie w ogłoszeniach o organizowanych szkoleniach określenia „uprawnienia SEP”. Tradycja, prestiż i wysoki standard szkoleń w Stowarzyszeniu- te walory mają przyciągnąć potencjalnych kursantów celowo wprowadzanych w błąd przez naciągaczy. Dotyczy to szczególnie Internetu- wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę podaną frazę, a wyskoczy kilkanaście adresów firm w ogóle nie związanych z naszym Stowarzyszeniem. Zamieszczane są również na różnych portalach reklamy szkoleń nie mające nic wspólnego z ośrodkami szkoleniowymi SEP. Sprawa jest o tyle istotna, że określenie „uprawnienia SEP” zostało zarejestrowane jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP i posiada ochronę prawną (podobnie jak np. SEP-kursy, logo SEP, logotyp 100- lecia i logotyp cyklu wydawniczego „100 książek na 100- lecie SEP i inne). W tym miejscu warto zaapelować do wszystkich naszych członków o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkiego rodzaju ogłoszenia zawierające logotypy lub określenia kojarzone ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Wszelkie nadużycia prosimy zgłaszać do biura SEP (sep@sep.com.pl). Sprawą zajmują się pełnomocnik prezesa ds. ochrony prawnej znaków towarowych i wzorców przemysłowych SEP, sekretarz zarządu głównego kol. Aleksandra Konklewska oraz radca prawny Stefan Mazurkiewicz. Stowarzyszenie będzie dochodzić swoich praw na drodze administracyjnej i sądowej.


oprac. (JS)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili