Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 183 / 1 - 7.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Ulica prof. Jana Studniarskiego w Krakowie

Rada Miasta Krakowa na wniosek Oddziału Krakowskiego SEP podjęła w dniu 26 września br. w związku z przypadającym w 2019 roku 100-leciem Oddziału uchwałę w sprawie nadania nazwy prof. Jana Studniarskiego dla przecznicy ul. Władysława Taklińskiego w Krakowie – Opatkowicach.


Jan Władysław Studniarski urodził się 21 marca 1876 r. w Szamotułach. W roku 1894 zdał egzamin maturalny w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i w tymże roku rozpoczął studia na niemieckiej politechnice w Berlinie-Charlottenburgu (Technische Hochschulen), gdzie studiował w latach 1894-97. Następnie kontynuował studia na politechnice w Stuttgarcie w latach 1897-98 i ponownie w Berlinie-Charlottenburgu (1898-1900) oraz od 1900 r. w Hanowerze. Tam na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Maszynowego w roku 1902 uzyskał dyplom inżyniera elektryka, a w styczniu 1905 r. na politechnice w Hanowerze otrzymał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1905-07 pracował jako asystent w laboratorium elektrotechnicznym na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu, a w latach 1907-09 na stanowisku docenta. W tym czasie prowadził równolegle wykłady z elektrotechniki w berlińskiej Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1909-11 dr Jan Studniarski pracował jako inżynier w Oddziale Elektrotechnicznym Związku Dozoru Kotłów „Altona” w Hamburgu, a następnie wyjechał do Austrii i tam podjął pracę najpierw w dyrekcji kolei w Innsbrucku, potem w Galicji, w Tarnowie, gdzie był dyrektorem elektrowni miejskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. dr inż. Jan Studniarski został mianowany profesorem zwyczajnym elektrotechniki w Akademii Górniczej w Krakowie. W roku akademickim 1921/22 pełnił funkcję dziekana Wydziału Hutniczego, a następnie w latach 1922-24 był rektorem oraz w latach 1924-26 prorektorem tej uczelni. Do roku 1939 był kierownikiem Katedry Elektrotechniki istniejącej w strukturze Wydziału Górniczego. Po zakończeniu II wojny światowej stan zdrowia prof. Studniarskiego wyraźnie się pogorszył i zmarł 25 stycznia 1946 r. w Krakowie[1].


[1] Porada Z., Prof. Jan Studniarski (1876-1946) w 140 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci, Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 4/2016 (112).


oprac. (JS) na podstawie korespondencji Małgorzaty Majerczak (SEP O/Krakowski)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili