Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 183 / 1 - 7.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


SEP w EURELU

W trakcie Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków (EUREL), które odbyło się w dniach 13- 14 września br. w Wiedniu., prezydencja na kadencję 2018- 2019 została przyznana Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Stanowisko prezydenta EUREL-u objął dr inż. Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP, który został również członkiem Zarządu (BoD) oraz Komitetu Wykonawczego (ExCo).


JERZY SZCZUROWSKI: Panie sekretarzu przede wszystkim proszę przyjąć gratulacje z racji wyboru na prezydenta EUREL-u. Jak Pan postrzega prezydencję SEP w kontekście 100lecia naszego Stowarzyszenia?

JACEK NOWICKI: Jest to na pewno wyraz szacunku i uznania dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich ze strony członków EUREL-u, w tym organizacji starszych np. Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) z Austrii istniejącej od 1883 roku i Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) z Niemiec założonej w 1893 roku. Zasadą jest, że prezydencję obejmują rotacyjnie kolejne kraje członkowskie EUREL, ale w tym przypadku dodatkowy element stanowiło uhonorowanie w międzynarodowym środowisku elektryków setnej rocznicy istnienia naszej organizacji.

J.S.: Jakie korzyści wynikają z członkostwa w EUREL-u?

J.N.: Niezaprzeczalnie największa korzyść to współpraca na polu młodzieżowym skupiona wokół Young Engineers Panel. To także możliwość uczestniczenia w trzech podstawowych wydarzeniach odbywających się corocznie: seminarium naukowo – technicznym organizowanym w lipcu w Brukseli, Field Trip – wycieczce technicznej do jednego z krajów członkowskich (w tym roku taka wycieczka miała miejsce w naszym kraju) oraz w konkursie EUREL International Management Cup. Finałowa runda konkursu odbywa się równolegle z Walnym Zgromadzeniem. W 2018 roku studenci z Politechniki Gdańskiej, którzy tworzyli reprezentację SEP, zajęli pierwsze miejsce przed Niemcami i Rumunią. W 2019 roku we wrześniu Walne Zgromadzenie odbędzie się w Polscebędzie to doskonała okazja do zaprezentowania naszego Stowarzyszenia w roku 100-lecia.

J.S.: W ostatnich latach padały głosy o potrzebie zreformowania EUREL-u. Czy w ślad za tym poszły konkretne decyzje?

J.N.: W czerwcu 2019 roku ma się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków EUREL-u poświęcone zmianom w statucie organizacji. Przykładowo: dzięki proponowanym zmianom stanie się możliwe przyjmowanie członków z krajów geograficznie położonych poza Europą, ale posiadających ze Starym Kontynentem ścisłe związki. Myślę tutaj np. o organizacji z Izraela Society of Electrical and Electronic Engineers in Israel, która obecnie jest stowarzyszona z EUREL-em (to oni zorganizowali poprzednią imprezę Field Trip).

J.S.: Czy duże europejskie organizacje inżynierskie nie są zainteresowane członkostwem w EUREL-u?

J.N.: Fakt, że nie ma w EUREL-u przedstawicieli niektórych dużych krajów europejskich np. Francji czy Beneluxu wynika z tego, że organizacje inżynierskie w tych krajach działają na innych zasadach – posiadają profil bardziej zawodowy niż stowarzyszeniowy.

J.S.: Dziękuję za rozmowę.


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili