Informacje SEP

Karta zawodowa inżyniera

 

 

 

1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie inżynierom

Europejskiej Legitymacji Zawodowej.

Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego:  

"legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy".

 

"Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia (...) również mogą pełnić funkcje właściwego organu do celów wydania europejskiej legitymacji zawodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji zawodowej w przypadkach, w których jest ona dostępna"

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała stosowne umowy z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie której można wydawać polskim inżynierom powyższy dokument. Karta ma on ujednoliconą dla wszystkich krajów członkowskich postać opracowaną przez FEANI w formie plastikowej legitymacji wielkości dowodu osobistego.

 

 

Wszystkie dane będą przechowywane w specjalnie utworzonym Narodowym Rejestrze Inżynierskim, który jest zobowiązany do przekazywania uaktualnionych informacji do bazy danych FEANI w Brukseli.

 

W FSNT NOT sprawami Karty zajmować się będzie Główna Komisja Karty Zawodowej Inżyniera i Specjalizacji Inżynierów. Jej przewodniczącym jest wiceprezes Zarządu FSNT NOT, prof. dr hab. inż. Józef Suchy.

 

Osobami do kontaktu w sprawie Karty są:

Aleksandra Golańska - tel. 22 336 14 30, e-mail: a.golanska@centruminnowacji.org  
Waldemar Konieczny - tel. 22 336 12 79, e-mail: waldemar.konieczny@not.org.pl

 

Załączniki:

Formularz aplikacyjny

Karta zawodowa inżyniera w Polsce i w Europie (Józef S. Suchy)

 

 

Więcej informacji na stronach FSNT NOT :

Dział "Wydarzenia", KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA