Informacje SEP

Sprawozdanie z XV ODME

 

Reportaż fotograficzny z XV ODME

 

 

XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka odbyły się w dniach 25-28.04.2013 r. Organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Politechnika Warszawska. W imprezie wzięło udział 112 osób z uczelni z całego kraju oraz przedstawiciele patronów, sponsorów, mediów i wielu zaproszonych gości honorowych.Zostały powołane komitety:

 1. organizacyjny, w składzie: Wanda Rachaus-Lewandowska – członek Zarządu OW SEP, Wiesław Brociek – WE PW, Beata Antosiewicz – przewodnicząca, Paweł Kowalski – wiceprzewodniczący, Mateusz Patralski, Rafał Sępkowski;
 2. honorowy, w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik,  prezes SEP prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor PW ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, prorektor PW ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, dziekan WE, PW, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, prezes OW SEP;
 3. naukowy, w składzie: prof. dr Stanisław Bolkowski - przewodniczący, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, dr inż. Piotr Biczel, dr inż. Wiesław Brociek, prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski, dr inż. Piotr Szymczak, prof. dr hab. Henryka Danuta Stryczewska, prof. dr hab. Wojciech Żagan. 

 

Inauguracja odbyła się w czwartek, 25.04.2013 r. o godz. 10:00 w małej auli, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Konferansjerami uroczystości byli studenci Politechniki Warszawskiej - Agata Głaba i Maciej Król.

Otwarcia dokonali prorektor PW ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, dziekan WE w PW prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, wiceprezes SEP Stefan Granatowicz, prezes OW SEP Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz oraz przewodniczący komitetu naukowego prof. dr inż. Stanisław Bolkowski. 

Na inauguracji byli przedstawiciele:

 • Marszałka woj. mazowieckiego - Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki oraz Grupy roboczej ds. energetyki przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - pan Wiesław Kołodziejski,
 • Kierownik Wydziału Współpracy w biurze prezydialnym Urzędu Dozoru Technicznego - pan Janusz Samuła,
 • Przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - pan Janusz Kowalski,
 • Dyrektor ds. Badań i rozwoju firmy MEDCOM - pan Andrzej Baranecki,
 • Przedstawiciel okręgu Warszawskiego firmy ZPUE, dyrektor handlowy - pan Wojciech Smoczek, 
 • Przedstawiciel firmy PGE GiEK S.A. Oddział w Bełchatowie - pan Jacek Frydrych,
 • Przedstawicielka firmy FLUKE - pani Monika Milewska,
 • Prezes zarządu firmy GLOBEMA - pan Marek Gondzio,
 • Przedstawiciel firmy Voltex - pan Daniel Ulrich,
 • Prorektor ds. studenckich w WAT - pan Stanisław Konatowski. 

 

Następnie zostały wręczone medale i wyróżnienia.

Wiceprezes SEP kol. Stefan Granatowicz wręczył Złotą Honorową Odznakę SEP, w związku z 30 rocznicą powstania Akademickiego Koła SEP przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Koło wniosło istotny wkład w rozwój działalności młodzieżowej naszego Stowarzyszenia, m.in. koledzy ze Szczecina wyszli z inicjatywą organizacji w Polsce – Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.

Zarząd Główny SEP nadał medale im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego następującym osobom:        Miłosławie Kujszczyk-Bożentowicz, Wandzie Rachaus-Lewandowskiej, Dionizemu Saniawie,·Julianowi Wiatrowi, Jerzemu Bielawskiemu, Łukaszowi Turkowskiemu,·Michałowi Poczęsnemu,·Jackowi Barańskiemu,·Marcinowi Jaroszkowi,·Przemysławowi Pilczukowi, które wręczył przewodniczący CKMiS SEP i Czł. ZG SEP Kol. Piotr Szymczak.

Komitet Ogólnopolski ds. Promocji Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego ufundował płaskorzeźby patrona oraz reprodukcje obrazów twórcy systemu trójfazowego i dworku rodzinnego dla prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT Kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny i Kolegi Stefana Molędy z Oddziału Warszawskiego SEP oraz obrazy dla wyróżniających się młodych liderów SEP – Kol. Kol.: Beaty Antosiewicz i Joanny Worek z Warszawy oraz Krzysztofa Kalusińskiego z Łodzi.

Przyznano kolejne statuetki dla wyróżniających się nauczycieli, opiekunów i sojuszników młodzieży. W tym roku wyróznienia te odebrali: 

 • Wiesław Brociek
 • Mirosław Iwanina
 • Sebastian Ślemp
 • Urszula Turek

oraz z lat ubieglych

 • Henryka Szumigaj
 • Krzysztof Kluszczyński.

Statuetki zostały wręczone przez wiceprezesa SEP Kol. Stefana Granatowicza, wiceprzewodniczącego Kapituły Kol. prof. Dionizego Saniawę i inicjatora tego konkursu Kol. Piotra Szymczaka.

Prezes OW SEP Kol. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz i wiceprezes OW SEP Kol. Zenon Stodolski wręczyli medale im. prof. Pawła Jana Nowackiego, które otrzymali:

 • członek honorowy SEP, prof. Wiesław Woliński
 • prof. Zdobysław Flisowski 
 • prof. Teresa Orłowska-Kowalska
 • dr inż. Jerzy Kołłątaj
 • członek honorowy SEP dr Zbigniew Lubczyński
 • prof. SławomirTumański.

 

Następnie został wygłoszony przez prof. dr hab. Inż. Antoniego Dmowskiego wykład inauguracyjny dotyczący źródeł energii niekonwencjonalnej.Zostały zaprezentowane firmy ZPUE Włoszczowa, Globema i PGE GiEK S.A.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzali laboratoria Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej:

1.      techniki wysokich napięć,

2.      nowoczesnej techniki źródeł oświetlenia,

3.      na kierunku automatyki i robotyki – laboratorium robotów,

4.      laboratorium komputerowego widzenia i przetwarzania obrazu.

 

O godzinie 17:00 uczestnicy zostali przewiezieni do Wojskowego Domu Wczasowego w   Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim.  

 

 

26.04.2013 r. piątek  

Po śniadaniu o godzinie 9.00 rozpoczęła się sesja seminaryjna.Zostały wygłoszone referaty :

Wykład 1 – Iluminacja obiektów - prof. dr hab. Wojciech Źagan, PW

Wykład 2 – Technologie oświetleniowe - dr inż. Piotr Pracki, PW

Wykład 3 – Nowe perspektywy energetyczne - ciepło z głębi Ziemi - dr inż. Danuta Miedzińska, WAT

Wykład 4 – Sztuka inżynierii - dr inż. Piotr Biczel, PW. 

O godzinie 12:50 na spotkanie z młodzieżą przybył Prezes SEP Kol. prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik oraz Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, skupiając tematy związane z aktywną działalnością młodzieży w Stowarzyszeniu.

Po obiedzie rozpoczęła się I runda rozgrywek Ligii Elektryków. Firmy FLUKE oraz Globema przygotowały stanowiska do konkurencji dla kilkuosobowych grup z poszczególnych uczelni.Został również zorganizowany turniej tenisa stołowego.Wieczorem bawiono się przy kolacji grillowej i elektronicznej muzyce.  

 

 

27.04.2013 r. sobota  

Po śniadaniu uczestnicy zwiedzali twierdzę w Modlinie, opiekunem grupy był kol. Tomasz Radziewicz.W godzinach popołudniowych młodzież uczestniczyła w II rundzie Ligii Elektryków. W ramach rozgrywek została zorganizowana nawigacyjna gra w terenie. Młodzież została przeszkolona w nawigacji przez wykwalifikowany zespół wojskowych.

O godzinie 18:00 odbyło się posiedzenie Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP.

Podsumowanie XV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka nastąpiło o godzinie 20:00 przy udziale przedstawicieli sponsorów i mediów.W uroczystej kolacji wzięli udział uczestnicy oraz Członek Zarządu firmy Medcom – Pan Jerzy Linka, Przedstawiciel firmy ZPUE Włoszczowa – Pan Adam Roguski, Redaktor naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych, członek Zarządu Głównego SEP -Kol. dr inż. Krzysztof Woliński, Przedstawiciel firmy Voltex – Pan Daniel Ulrich, Przedstawiciel firmy Globema – Pan Paweł Grzybowski, Przewodniczacy CKMiS i członek Zarządu Głównego SEP – Kol. dr inż. Piotr Szymczak, Prezes OW SEP – Kol. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Członek Zarządu OW SEP – Kol. Janusz Grodecki.

Spotkanie otworzyła Kol. Wanda Rachaus-Lewandowska, członek Zarządu OW SEP, opiekun komitetu organizacyjnego XV ODME. Serdecznie przywitała uczestników i gości oraz podziękowała komitetowi organizacyjnemu za wkład i czas, który poświęcili przy organizacji imprezy. Podziękowała uczestnikom za przybycie oraz za godną postawę przyszłych inżynierów w czasie trwania imprezy.

Wszyscy odsłuchali hymnu ODME.

Następnie glos zabrał przewodniczący CKMiS Kol. Piotr Szymczak. Podziękował wszystkim za udaną imprezę, a przede wszystkim Prezes OW SEP Kol. Miłosławie Kujszczyk-Bożentowicz za umożliwienie zorganizowania i zaangażowanie w przygotowanie XV ODME.

Po krótkiej przerwie zostały rozdane dyplomy dla uczestniczących uczelni oraz nagrody dla zwycięzców Ligii Elektryków.Nagrody ufundowały firmy FLUKE oraz Elektro-info.Puchary oraz nagrody wręczyli Kol. Kol.: Piotr Szymczak przewodniczący CKMiS, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz – prezes OW SEP oraz Beata Antosiewicz – przewodnicząca KO XV ODME.

 

Wyniki Ligii Elektryków: I miejsce - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

II miejsce - Oddział Tarnobrzeski SEP,

III miejsce - Oddział Wałbrzyski SEP.

Ponadto rozdano 3 nagrody indywidualne: dla Tomasza Szczepańskiego z Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP za najlepszy pokaz wokalny podczas pierwszego wieczoru, dla Grzegorza Klęczara z Politechniki Krakowskiej za sportowe zachowanie podczas turnieju tenisa stołowego oraz dla Marcina Jaroszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za zorganizowanie turnieju tenisa stołowego.

Wszyscy bawili się przy udziale DJ do białego rana.

 

 

28.04.2013 r. niedziela

09:00 wyjazd I tury uczestników, 10:00 wyjazd II tury uczestników.

 

Na spotkaniu Zarządu OW SEP w dniu 07.05.2013 r. Kol. Wanda Rachaus-Lewandowska zwróciła się z prośbą do Zarządu o ufundowanie nagród i dyplomów dla komitetu organizacyjnego XV ODME, tj. dla Beaty Antosiewicz, Pawła Kowalskiego, Mateusza Petralskiego, Rafała Sepkowskiego i Macieja Króla.

Specjalne podziękowania dla Kol. Wiesława Broćka za organizację zwiedzania laboratoriów w PW oraz dla Agaty Głaba, prowadzacej inaugurację, Edyty Halamus i Sławka Pietraszka za pomoc okazaną w czasie trwania imprezy.                                                                                 

 

Opracowała                                                                      

Wanda Rachaus-Lewandowska                                               

Członek Zarządu OW SEP, opiekun komitetu organizacyjnego

 

 

--------

 

Szanowna Koleżanka
mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz
Prezes Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego

Dzień dobry!

W imieniu Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP składam serdeczne
podziękowania dla Oddziału Warszawskiego SEP za przygotowanie i
przeprowadzenie XV Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w
dniach 24-28 kwietnia 2013 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

/-/ Piotr Szymczak