Informacje SEP

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki dot. Centrum Strategicznego Energetyki

 

W dniu 30 lipca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Energetyki Pana Tomasza D±browskiego z przedstawicielami SEP: wiceprezesami Stefanem Granatowiczem i Jerzym Szastałło oraz Henrykiem Gładysiem i Henrykiem Krakowiakiem.

Tematem spotkania będzie omówienie inicjatywy SEP dot. zorganizowania Centrum Strategicznego Energetyki.

 

Notatka ze spotkania