Informacje SEP

Dokumenty SEP dot. projektów ustaw Prawo energetyczne i Odnawialne źródła energii

 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród działaczy i jednostek naszego Stowarzyszenia - przedstawiamy wypracowane dokumenty zawierające uwagi Stowarzyszenia Elektryków Polskich do projektów ustaw:

  • Prawo energetyczne oraz
  • Odnawialne źródła energii.

Dokumenty przygotowane przez SEP - zgodnie z wytycznymi wymaganymi przez Ministerstwo Gospodarki - zawierają tylko te uwagi, które prezentowały konkretne propozycje zmian do proponowanych zapisów w projektach obu ustaw.

Nie uwzględniono uwag, które miały formy pytań lub wątpliwości, bądź stanowiły jedynie opinie krytyczne - bez podania propozycji nowych zapisów. 

 

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik  

 

Stanowisko SEP w sprawie projektu ustawy Prawo energetyczne

Stanowisko SEP w sprawie projektu ustawy Odnawialne źródła energii

 

 

Opiniowanie projektu Prawa energetycznego przez SEP, 2009-2011