Informacje SEP

Projekt nowego prawa energetycznego

 

Podziękowanie
za aktywne włączenie się w prace przygotowawcze
do przygotowania uwag SEP
do projektów ustaw: Prawo energetyczne i Odnawialne Źródła Energii 

SEP wypracowało stanowiska-uwagi w sprawie projektów ustaw: Prawo energetyczne i o Odnawialnych źródłach energii. Obydwa dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Gospodarki w ramach tzw. Prowadzonych konsultacji społecznych.

Chciałbym wyrazić bardzo serdeczne wyrazy podziękowania dla wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w prace konsultacyjne i przyczynili się do przygotowania tych dokumentów.

Szczególne podziękowania pragnę przekazać wiceprezesom SEP Kol. Kol.: Janowi Strzałce, Jerzemu Szastałło i Stefanowi Granatowiczowi, a także członkom SEP ze środowisk Oddziałów: Gorzowskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Radomskiego, Zagłębia Węglowego, Biura Studiów i Analiz SEP, członkom Sekcji Energetyki i Sekcji Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, Kol. Andrzejowi Ślizakowi z Oddziału Toruńskiego SEP, Januszowi Topolskiemu z firmy Tauron Dystrybucja SA z Krakowa, Janowi Kostańskiemu z firmy Enea SA z Poznania, Andrzejowi Malakowi z Oddziału Bydgoskiego SEP, Januszowi Tenecie z AGH z O. Krakowskiego SEP, pracownikom Biura SEP i sekretarzowi generalnemu Kol. Andrzejowi Boroniowi, który nadał ostateczny kształt wymienionym dokumentom.

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik

 

 

-----------------------------------

 

 

W dniu 22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowego prawa energetycznego:

Tekst projektu prawa energetycznego (wersja 1.7 z dnia 20 grudnia 2011 r.)  

 

Do tego projektu zostały dołączone dokumenty:

Uzasadnienie do projektu Ustawy Prawo Energetyczne

Ocena skutków regulacji projektu Ustawy Prawo Energetyczne  

 

Projekt ustawy Prawo energetyczne poddany obecnie zostanie konsultacji społecznej.

Jerzy Barglik, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich zwraca się do Prezesów Oddziałów SEP z prośbą o przeprowadzenie konsultacji w swoich środowiskach i zgłaszanie uwag merytorycznychdo omawianego projektu ustawy.Zebrane i opracowane wnioski z tej dyskusji zostaną przekazane do Ministerstwa Gospodarki, jako stanowisko Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Harmonogram prac
przygotowania stanowiska SEP
do projektu nowego Prawa energetycznego

   • 16 stycznia 2012 r. w Oddziale Łódzkim SEP,
   • 17 stycznia 2012 r. w Biurze Studiów i Analiz SEP w Warszawie,
   • 18 stycznia 2012 r. w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP,
   • 18 stycznia 2012 r. w Oddziale Poznańskim SEP,
   • 19 stycznia 2012 r. w Oddziale Radomskim SEP.

 

Dokumenty SEP opracowane przez SEP
dotyczące projektów ustaw:
Prawo energetyczne i
Odnawialne źródła energii

W wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród działaczy i jednostek naszego Stowarzyszenia - zostały wypracowane dokumenty zawierające uwagi Stowarzyszenia Elektryków Polskich do projektów ustaw:

 • Prawo energetyczne oraz
 • Odnawialne źródła energii.

Pełny wykaz tych uwag znajduje się w:

Dokumenty SEP dot. projektów ustaw Prawo energetyczne i Odnawialne źródła energii