Informacje SEP

Opiniowanie projektu Prawa energetycznego przez SEP, 2009-2012

 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich przedstawiało swoje niezmienne stanowisko (w latach 2009, 2010, 2011) w sprawie nieuchylania zapisu ust. 1a, art. 54 w nowelizowanej ustawie Prawo energetyczne, dotyczącego utrzymania okresowości uprawnień kwalifikacyjnych.

Z informacjami na ten temat można zapoznać się m.in. w:

 

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Działania SEP w sprawie celowości utrzymania zapisów o okresowości sprawdzania kwalifikacji w nowelizowanej ustawie Prawo energetyczne

Sejm uchwalił ustawę Prawo energetyczne

Stanowisko SEP w sprawie utrzymania w ustawie Prawo energetyczne zapisów dot. okresowości sprawdzania kwalifikacji pracowników

Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki - rozpatrzenie uchwały Senatu RP z 29.07.11 o nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Senat RP zaakceptował stanowisko SEP w sprawie art. 54 Ustawy Prawo energetyczne

Informacja o posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w dn. 26.07.2011r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne, 15.07.2011

Poparcie XXIV Kongresu Techników Polskich dot. utrzymania zapisu art. 54

 

Wniosek SEP w sprawie utrzymania okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, Warszawa 15.10.2010

 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w styczniu 2012 r. opiniowało projekty ustaw:

  • Prawo energetyczne i
  • Odnawialne źródła energii.

Z wypracowanymi przez SEP dokumentami można zapoznać się na stronie:

 

Dokumenty SEP dot. projektów ustaw Prawo energetyczne i Odnawialne źródła energii