Informacje SEP

Wręczenie nagród w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w siedzibie ABB Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

 

     

  ABB

Sponsor Konkursu  

 

W dniu 29 września 2011 r. w siedzibie ABB Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2010 r.

 

Uroczystość rozpoczęli: Prezes Zarządu ABB Pan Mirosław Gryszka, który poinformował o działalności Firmy oraz Prezes SEP prof. Jerzy Barglik, który wyraził podziękowanie za możliwość zorganizowania tej uroczystości w siedzibie oddziału ABB w Aleksandrowie Łódzkim, a także przekazał krótkie informacje o SEP.

 

Następnie Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń - z upoważnienia nieobecnego Przewodniczącego prof. Mieczysława Heringa - odczytał protokoł Jury Konkursu.

Prezes ABB i Prezes SEP dokonali wręczenia wyróżnień.

 

Po zakończeniu części uroczystej licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia Firmy i zapoznania się z jej działalnością.

 

Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego
- XXXV edycja 2011 rok

 

Fotomigawki

Powitanie zebranych

 

 

 

Odczytanie Protokółu Jury i wręczenia dyplomów Laureatom Konkursu

 

 

     

 

 

 

Wywiady, rozmowy

 

 

 

 

 

Wycieczka po ABB