Informacje SEP

Sejm uchwalił ustawę Prawo energetyczne

 

W dn. 19.08.2011 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo energetyczne w wersji nie uwzględniającej stanowiska Senatu RP z 29 lipca br.

Oznacza to, że okresowość uprawnień nie będzie obowiązywała pracowników dużych przedsiębiorstw energetycznych. Natomiast został utrzymany zapis dotyczący obowiązku ponownego sprawdzania kwalifikacji osób, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach elektrycznych, także - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń energetycznych.

Zapis ten dotyczy natomiast pracowników mikro, małych i średnich firm.