Informacje SEP

Stanowisko SEP w sprawie utrzymania w ustawie Prawo energetyczne zapisów dot. okresowości sprawdzania kwalifikacji pracowników

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, organizacja społeczna o blisko stuletniej tradycji działania, skupiająca prawie 25 tysięcy inżynierów i techników elektryków różnych specjalności, po raz kolejny apeluje do Szanownych Pań Posłanek i Szanownych Panów Posłów Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymanie w ustawie Prawo energetyczne okresowości sprawdzania kwalifikacji pracowników zatrudnionych przy pracach eksploatacyjnych, utrzymaniowych i inwestycyjnych urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych.

Podzielamy tu opinię Państwowej Inspekcji Pracy o związku liczby wypadków elektrycznych z wynikami egzaminów kwalifikacyjnych.Jesteśmy przekonani, że obawa przed egzaminami nie powinna decydować o ich zaniechaniu.Już mieliśmy przypadek, że zrezygnowano z egzaminów z matematyki, bo były za trudne i stresowały maturzystów. Jakie to przyniosło efekty - wiemy. Na szczęście egzaminy te przywrócono.Stowarzyszenie Elektryków Polskich czuje się moralnie odpowiedzialne za kontynuowanie szkoleń i weryfikacji wiedzy związanej z uprawnieniami, które choć nadawane przez komisje w wielu firmach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych - w powszechnej opinii w dalszym ciągu są uznawane jako „sepowskie”.

Zwracamy uwagę, że używane w wielu przypadkach argumenty przeciwników mają charakter demagogiczny, a utrzymywanie, że do naprawiania i eksploatowania urządzeń energetycznych nie potrzeba uprawnień i egzaminów świadczy o niewiedzy argumentujących.Brak sprawdzania stopnia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i świadomości zagrożeń podczas prac przy urządzeniach elektrycznych i energetycznych oraz  opieranie się w większości lub tylko na działaniach rutynowych, może prowadzić do przynoszących znaczne szkody błędów i wzrostu liczby wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym. 

 

Sekretarz Generalny SEP

/-/ Andrzej Boroń

 

Stanowisko to zostalo zamieszczone w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Prasowej oraz na stronie CIRE.PL