Informacje SEP

Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki - rozpatrzenie uchwały Senatu RP z 29.07.11 o nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

 

W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki, w której wzięli udział jako przedstawiciele SEP - wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie uchwały Senatu RP z dnia 29 lipca 2011 r. o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4524).

Senat RP podczas 81. posiedzenia przyjął nowelizację Ustawy Prawo energetyczne - i przywrócił zgodnie ze stanowiskiem Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej utrzymanie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, tj. obowiązek potwierdzania kwalifikacji co 5 lat.

 

W dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki uczestniczyło 14 posłów - członków Komisji, w tym 6 głosowało za stanowiskiem Senatu RP z dnia 29 lipca br. popierającym utrzymanie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, tj. obowiązek potwierdzania kwalifikacji co 5 lat, a 8 posłów za nowelizacją ustawy przyjętą przez Sejm RP w dniu 15 lipca 2011 r. -  tj. bez dotychczasowego zapisu o okresowości uprawnień kwalifikacyjnych.