Informacje SEP

Senat RP zaakceptował stanowisko SEP w sprawie art. 54 Ustawy Prawo energetyczne

 

W dn. 29 lipca 2011r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej  podczas 81. posiedzenia przyjął nowelizację Ustawy Prawo energetyczne - zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej, tj . przywrócił zapis o utrzymaniu okresowości uprawnień kwalifikacyjnych czyli o obowiązku potwierdzania kwalifikacji co 5 lat.

Dokument przyjęty przez Senat zostanie teraz skierowany do Sejmu RP.

Zdaniem Senatu RP poprawka przyczyni sie do zwiększenia niezawodności sieci, urządzeń i instalacji oraz poptrawi bezpieczeństwo osób, ktore pracują przy ich obsludze.