Informacje SEP

Uprawnienia budowlane Elektryków z lat 1975-1988

 

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Andrzej Roch Dobrucki przekazał w dniu 20 lipca 2011 r. do wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz do Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych PIIB stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyjaśniające zakres uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej nadanych w latach 1975-1988 (w załączeniu).

Szczególne wyrazy podziękowania za aktywną działalność w tej kwestii należą się tu Wiceprezesowi SEP Kol. Janowi Strzałce oraz Członkom SEP działającym w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a szczególnie Kol. Zenonowi Paniczowi - Prezesowi Oddziału Częstochowskiego SEP.

 

/-/ Jerzy Barglik

Prezes SEP  

 

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego