Informacje SEP

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne, 15.07.2011

 

W dniu 15 lipca 2011 r. podczas 96. posiedzenia Sejmu RP została przegłosowana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.

Spośród wielu wprowadzonych zmian zatwierdzono poprawkę art. 54 stanowiącą o wyłączeniu z obowiązku okresowości ważności świadectw kwalifikacyjnych pracowników dużych przedsiębiorstw.

W głosowaniu udział wzięło 414. posłów, 277. głosowało za przyjęciem, 7. przeciw, a 130. wstrzymało się od głosu.

Tego samego dnia ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu RP.

 

W związku z taką decyzją Sejmu RP - Wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń będą mieli możliwość przedstawienia stanowiska i zastrzeżeń Stowarzyszenia Elektryków Polskich w sprawie przyjętej nowelizacji podczas najbliższego posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Przewodniczącym tej Komisji Senatorem Janem Wyrowińskim.