Informacje SEP

Stanowisko SEP w sprawie energetyki jądrowej

 

Zarząd Główny SEP w dniu 17 lutego 2011 r. przyjął stanowisko SEP w sprawie energetyki jądrowej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zawsze popierało rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Wyrazem tego było powołanie na początku lat 90-tych (gdy w Rządzie i społeczeństwie dominowały nieprzychylne nastroje wobec energetyki jądrowej) Komitetu Energetyki Jądrowej SEP, w którym zgromadzono wielu najwybitniejszych specjalistów z różnych branż (elektryków, energetyków, mechaników, fizyków, chemików, ekologów itd.) zajmujących się w Polsce problematyką elektrowni jądrowych.
Uważamy, że błędem było zaniechanie w roku 1989 budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, co spowodowało, że udział polskiego przemysłu i organizacji projektowych oraz potencjału badawczo-rozwojowego w produkcji urządzeń, projektowaniu i budowie elektrowni jądrowych oraz w analizie i badaniu aspektów technicznych i ekonomicznych eksploatacji elektrowni jądrowych praktycznie zanikły.


Świadomość potrzeby rozwoju energetyki jądrowej, w dłuższej perspektywie czasu istniejąca w społeczności polskich energetyków spowodowała, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich wielokrotnie podejmowało inicjatywę organizowania w Warszawie międzynarodowych konferencji podtrzymujących wiedzę o rozwoju energetyki jądrowej na świecie oraz rozważania o celowości jej rozwoju w Polsce.

Trzy z tych konferencji: "Elektrownie Jądrowe Nowej Generacji" (25- 27 września 1996 r.) oraz "Energetyka Jądrowa dla Polski" (25-26 marca 1999 r.) i Elektrownie Jądrowe dla Polski (1-2.06.2006) dotyczyły wyłącznie energetyki jądrowej. Dwie dalsze konferencje "Ekologiczne Aspekty Wytwarzania Energii Elektrycznej" (14 - 16 listopada 2001 r.) i "Strategia Rozwoju Elektroenergetyki w XXI wieku" (1-3 października 2003 r.) rozważały aspekty energetyki jądrowej w szerszym kontekście.
W programie wszystkich czterech konferencji dokonywano oceny zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do roku 2020, przy uwzględnieniu różnych scenariuszy tempa rozwoju gospodarki.
Od roku 2006 organizowano corocznie krajowe konferencje pod hasłem „Renesans Energetyki jądrowej", których celem było przedstawienie aktualnego rozwoju energetyki jądrowej na świecie i perspektyw energetyki jądrowej w Polsce.


Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywały też obrady Sesji poświęconej Energetyce Jądrowej w trakcie I Kongresu Elektryki Polskiej zorganizowanego we wrześniu 2009 r.

Uważamy, że plany powrotu do energetyki jądrowej w Polsce wpisują się w globalny renesans energii atomowej, zarówno w państwach OECD, jak i w krajach rozwijających się. We wszystkich krajach sąsiadujących z Polską pracują elektrownie jądrowe (wyjątkiem jest Białoruś, gdzie zresztą zapadła już decyzja o budowie elektrowni jądrowej).


Promując energetykę jądrową dla Polski Stowarzyszenie Elektryków Polskich kieruje się przede wszystkim takimi czynnikami jak wpływ tego źródła energii na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, na ekonomię oraz oddziaływanie na zdrowie ludności, środowisko i klimat.

Uważamy, że wobec obecnych trendów europejskiej polityki energetycznej, jednym z najbardziej pożądanych źródeł energii stała się energetyka jądrowa i konieczne jest zintensyfikowanie działań dla budowy w kraju elektrowni jądrowej, w tym utworzenie odpowiedniej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, bez której niemożliwe będzie zbudowanie elektrowni atomowej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich popiera przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki „Program Polskiej Energetyki Jądrowej” i składa niniejszą ofertę czynnego włączenia się do działań w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dot. energetyki jądrowej.