Informacje SEP

Wniosek SEP w sprawie utrzymania okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, Warszawa 15.10.2010

 

Informujemy, że w dniu 15 października 2010 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich złożyło do Sejmu, Senatu, Rządu RP oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Energetyki - Wniosek SEP o nieuchylanie zapisu ust. 1a, art. 54 w nowelizowanej ustawie Prawo energetyczne, dotyczący utrzymania okresowości uprawnień kwalifikacyjnych. Poniżej treść wniosku:

Wniosek SEP  

 

Kopia wniosku zostanie dostarczona do Kancelarii Sejmu RP i Senatu RP w celu przekazania Posłom i Senatorom. 

 

W tej sprawie SEP przedstawiało swoje niezmienne stanowisko w poprzednich latach. Z informacjami na ten tenmat można zapoznać się m.in. w: 

 

Stanowisko SEP w sprawie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych zawierający stanowisko Rady Prezesów SEP, Będlewo k. Poznania, 17 października 2009 r.   

 

Uwagi ekspertów SEP do projektu zmiany ustawy "Prawo energetyczne" oraz zmian innych ustaw - druk sejmowy nr 2176