Informacje SEP

ZG ustanowił rok 2010 Rokiem prof. Stanisława Fryzego

 

ZG SEP biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Prezesów SEP – podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2010

Rokiem prof. Stanisława Fryzego

profesora Politechniki Lwowskiej i Śląskiej, wybitnego uczonego z zakresu elektrotechniki i członka honorowego SEP – w 125. rocznicę urodzin Profesora.

 

 

 

Profesor Stanisław Fryze (1885-1964)

wybitny uczony, niezwykły człowiek

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, licząca 90 lat największa organizacja pozarządowa, ogłosiła rok 2010 Rokiem profesora Stanisława Fryzego, jednego z najwybitniejszych elektrotechników, pioniera tej dziedziny nauki i techniki, wielkiego polskiego uczonego i patrioty, twórcy elektrotechnicznej szkoły lwowskiej i śląskiej.

Osiągnięcia profesora Stanisława Fryzego w dziedzinie teorii mocy elektrycznej stawiają go w rzędzie wybitnych uczonych rangi światowej. Świadczy o tym fakt, że po latach, podczas wielu współczesnych międzynarodowych konferencji poświęconych elektrotechnice teoretycznej prace profesora są cytowane, a jego publikacje można znaleźć w spisach literatury prac autorów ze wszystkich kontynentów.  

 

Osobowość profesora Stanisława Fryzego przejawiająca się w znakomitych wykładach, bogato ilustrowanych pokazami, w których wykazywano fizykalne podstawy elektrotechniki, zawsze znajdowała gorący oddźwięk wśród słuchaczy, zarówno w okresie lwowskim jak i gliwickim. Miał on oprócz znacznego dorobku i wielkiego autorytetu naukowego, specyficzny styl bycia, prowadzenia spotkań i dysput naukowych ze współpracownikami oraz wykładów i egzaminów ze studentami. We wspomnieniach wychowanków występuje jako bohater wielu legendarnych już anegdot. Przebija z nich osobowość człowieka krytycznego i wymagającego, a jednocześnie z dużym poczuciem humoru i życzliwością dla współpracowników i młodzieży studiującej.

 

Profesor Stanisław Fryze cieszył się niekłamaną sympatią wielu pokoleń elektryków, a jego patriotyzm, poświęcenie w służbie nauki polskiej, czy też okazywana bezkompromisowość w stosunku do wyznawanych wartości, budziły zawsze podziw i szacunek, ale też przysporzyły mu wielu kłopotów.  

Profesorowi Stanisławowi Fryzemu, urodzonemu w Krakowie w 1885 roku, przyszło żyć i działać w burzliwych latach XX wieku. Był aktywnym uczestnikiem I wojny światowej jako oficer marynarki monarchii austro-węgierskiej.

Uzyskał pierwszy doktorat z elektrotechniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej w 1920 roku. Kierował Katedrą Elektrotechniki Ogólnej na Politechnice Lwowskiej do 1939 roku.

W roku 1945 został wywieziony przez NKWD i skazany na niewolniczą pracę w kopalniach donieckich. W 1946 przyjechał do Gliwic, tu pozostał, mieszkał i pracował, tworząc śląską szkołę elektrotechniki.

 

W 1989 r. prof. Stanisław Fryze uzyskał pośmiertnie godność członka honorowego SEP.