Informacje SEP

Stanowisko SEP w sprawie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych zawierający stanowisko Rady Prezesów SEP, Będlewo k. Poznania, 17 października 2009 r.

 

 

Rada Prezesów SEP podczas obrad w dniu 17 października 2009 r. w Będlewie k. Poznania wypracowała stanowisko  ws. projektu wprowadzenia zmian art. 54 ust. 1a w ustawie Prawo energetyczne związanych z

okresowością uprawnień kwalifikacyjnych

1) Stanowisko Rady Prezesów SEP

 

 

2) Uwagi ekspertów SEP do projektu zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz zmian innych ustaw - druk sejmowy nr 2176

 

 

Posiedzenie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo Energetyczne oraz zmianie innych ustaw (druk nr 2176) 21 października 2009 r.

W dniu 21 października 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Stałej ds. Energetyki. Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowała na tym posiedzeniu sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska.

 

Zdecydowano o nieprzyjmowaniu proponowanej przez Ministerstwo Gospodarki poprawki znoszącej okresowość nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w art. 54.

 

To słuszna decyzja, zgodna z jednoznaczną opinią SEP, ważna dla bezpieczeństwa  pracowników i użytkowników urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.  

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - od lat podejmujące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektrycznych - jest gotowe do przeprowadzenia szerokiej dyskusji społecznej nad podniesieniem bezpieczeństwa w obszarze wykonania, eksploatacji, użytkowania instalacji energetycznych (elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych). Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat art. 54 wspólnie ze związkami zawodowymi i Ministerstwem Gospodarki (wystąpiliśmy o dostarczenie nam tekstu i uzasadnienia do poprawki).  

 

Sejmowa Podkomisja nie zakończyła jeszcze pracy i w najbliższych dniach planowane jest jej kolejne zebranie. 

 

Prezes SEP

/ - / Jerzy Barglik

22.10.2009

 

 

 

 

 

Warszawa, 12 listopada 2009 r.

 

Informacja o zakończeniu prac
Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym zakończyła pracę Nadzwyczajna Komisja ds. Prawa Energetycznego. Na posiedzeniu obecna była Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska.

 

W zaproponowanym projekcie nie zostały ostatecznie wprowadzone zmiany w art. 54. Projekt został przekazany do Sejmowej Komisji Gospodarki, a następnie trafi do Sejmu i Senatu.

 

Na każdym etapie procesu legislacyjnego mogą być jednak jeszcze wprowadzone poprawki jeśli, będą zgłoszone przez minimum trzech posłów.

 

Prezes SEP

/ - / Jerzy Barglik

 

 

 

 

Sejm RP 18 listopada 2009 r. - posiedzenie Komisji Gospodarki
ws. projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo Energetyczne oraz o zmianie innych ustaw

 W dniu 18 listopada br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, które prowadził poseł Andrzej Czerwiński; w spotkaniu udział wzięła w imieniu Prezesa SEP – Sekretarz Generalna Kol. Jolanta Arendarska.  

 

Komisja przyjęła zaproponowany przez Podkomisję nadzwyczajną powołaną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk 2176) projekt zmian w nowelizowanej ustawie Prawo Energetyczne. Na posła – sprawozdawcę wybrano posła Andrzej Czerwińskiego.

Prowadzący posiedzenie zaproponował dalszą pracę nad zmianami ww. ustawy. W swojej wypowiedzi wymienił art. 54 jako artykuł do dalszej dyskusji nad kwalifikacjami zawodowymi – które, wg prowadzącego obrady, wydawane są przez SEP. 

 

Przypominamy, że poprzednie zmiany w tej ustawie dotyczące kwalifikacji zawodowych - SEP wniosło w Senacie RP podczas omawiania ustawy. W związku z tym istnieje nadal możliwość próby zmiany art. 54 o zniesieniu obowiązywania 5-letniej okresowości uprawnień kwalifikacyjnych. 

 

Zwracam się z prośbą do Szanownych Koleżanek i Szanownych Kolegów - Prezesów Oddziałów SEP o aktywną współpracę z Posłami i Senatorami, którzy będą w głosowaniach w Parlamencie decydowali o dokonaniu ewentualnych zmian w nowelizowanej ustawie. 

 

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik