Rekomendacje Strona główna

Rekomendacje przyznawane przez SEP
STRONA SKIEROWANA DO FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

Firma

Rekomendacja otrzymana w zakresie

Termin ważności

Automatyka, Pomiary, Sterowanie Sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok

tel. 85 748 34 02

fax 85 748 34 19

e-mail: aps@aps.pl

http://www.aps.pl

Prezes - mgr inż. Bogusław Łącki

 • projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji układów elektrycznych, sterowań, pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, automatyki, zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, automatyzacji procesów technologicznych oraz handlu elementami tych układów.

 

28.10.2012

ASTAT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań

tel. 61 848 88 71

fax 61 848 82 76

e-mail: info@astat.com.pl

http://www.astat.com.pl/

Prezes Zarządu - Winter Romuald

Usługi w zakresie projektowania, dystrybucji i serwisowania:
 • kompleksowe projektowanie i nadzory autorskie oraz inwentorskie stacji WN/SN;
 • kompleksowa telemechanizacja obiektów energetycznych i przemysłowych w oparciu o własny system komputerowy sterowania i nadzoru obiektów energetycznych BORSE;
 • instalowania w/w systemu BORSE w obiektach energetycznych i przemysłowych.
26.06.2015

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

tel. 32 208 95 00, 32 208 92 15

fax 32 259 88 20, 32 259 95 25

e-mail: epk@epk.com.pl

http://www.epk.com.pl

Prezes - Andrzej Kowalski

Kompleksowe usługi projektowe dla wszystkich faz projektu inwestycyjnego w sektorach:

 • energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • energetyki komunalnej,
 • energetyki odnawialnej

oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką:

 • gospodarki wodnej w przemyśle i w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych,
 • automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych,

ochrony środowiska

06.04.2019

BERK-ELEKTRYK Roger Odyński

ul. Inflancka 15/228, 01-189 Warszawa

tel. 22 887 21 44, 22 887 21 46

e-mail: berkelektryk@interia.pl

http://berk-elektryk.com

Właściciel – Roger Odyński

Produkcji i montażu rozdzielnic niskiego napięcia:

 • rozdzielnic niskiego napięcia do zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle i budownictwie
 • rozdzielnic do sterowania procesów produkcyjnych
 • rozdzielnic pomiarowych (RWE Storn)
 • rozdzielnic klimatyzacji
 • rozdzielnic serwerowych
 • rozdzielnic budowlanych
 • złącz kablowych
15.10.2012
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

tel. 32 32 42 200

fax 32 216 66 66

e-mail: cbidgp@cbidgp.pl http://www.cbidgp.pl/

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - mgr inż. Krzysztof Mijalski

 • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
 • wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • projektowania montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielnicach WN,SN,i nN
 • badań i pomiarów specjalnych
1.12.2017

Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

tel. 91 317 35 54

fax 91 317 31 13

e-mail: centrum@zchpolice.com

Prezes - Jerzy Amonowicz

 • projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki przemysłowej,

 • eksploatacji, konserwacji i remontów instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • pomiarów i badań maszyn, urządzeń i instalacji,

 • produkcji i montażu urządzeń elektrycznych.

1.07.2012

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

40-189 Katowice ul. Leopolda 31

tel. 32 200-77-00

fax 32 200 77 01, 32 200-77-04

e-mail: centrum@emag.pl

http://www.emag.pl

Dyrektor - Piotr Wojtas

 • małoseryjnej i jednostkowej produkcji urządzeń i systemów w dziedzinie elektrotechniki, automatyki oraz bezpieczeństwa górniczego;

 • usług materialnych, to jest wykonywania montażu i przeprowadzania rozruchu urządzeń i systemów oraz prowadzenia dla nich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

 • usług niematerialnych polegających na: opracowywaniu i projektowaniu systemów i urządzeń, wykonywaniu badań atestacyjnych i konstruktorskich urządzeń elektrycznych, kabli i górniczych przewodów oponowych, przeprowadzaniu adaptacji urządzeń i systemów do warunków górniczych, szkoleniu obsługi systemów i urządzeń, prowadzeniu działalności poligraficznej, wydawniczej i marketingowej

1.09.2018

CT - CARD LINK Sp. z o.o.

ul. Farysa 15B, 01-971 Warszawa

tel. 22 834-53-55; 835-05-05

fax 22 835-05-05

e-mail: info@ct-card.pl

http://www.ct-card.pl

Dyrektor Zarządzający – Krzysztof Salwin

 • dystrybucji przemysłowych środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji urządzeń i aparatury elektrycznej i elektronicznej,

 • szkolenia i udzielania porad technicznych w doborze i użytkowaniu przemysłowych środków chemicznych w eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

 • wykonywania usług mycia, czyszczenia i konserwacji przemysłowymi środkami chemicznymi maszyn, urządzeń oraz aparatury elektrycznej i elektronicznej.

17.04.2014

Dassault Systèmes Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

tel.: +48 22 5757 084

http://www.3ds.com/pl-pl/

 • systemu SolidWorks Electrical - oprogramowania komputerowego typu 3D CAD dla inżynierów projektantów.

12.10.2018

ELEKTRICAL – Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Budowlane

Stara Wieś 685, 34-600 Limanowa

tel. 18 33-70-900

fax 18 33-70-902

e-mail: biuro@elektrical.pl

http://www.elektrical.pl/

Właściciel - Wilhelm Mrożek

 • wykonywania i montażu instalacji elektrycznych, odgromowych i alarmowych,
 • wykonywania i montażu instalacji teletechnicznych, IT, CCTV i kontroli dostępu,
 • wykonywania i montażu instalacji światłowodowych,
 • projektowania instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych

 

17.01.2015

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice

tel. 32 259 01 00

fax 32 205 27 60

e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

Prezes - mgr inż. Jacek Faltynowicz

 • wytwarzania rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, urządzeń sterowania i nadzoru układów elektroenergetycznych, kontenerowych stacji elektroenergetycznych, szynoprzewodów elektroenergetycznych oraz prefabrykowanych konstrukcji kablowych;

 • opracowywania elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej oraz wykonywanie badań pomontażowych i ochronnych;

 • opracowywania koncepcji, oprogramowania oraz uruchamiania zintegrowanych systemów nadzoru i sterowania dla urządzeń i systemów elektroenergetycznych,

 • wykonawstwa kompletnych instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej, jak i innych dostawców.

1.12.2016

ELEKTRO-SPARK Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15

20-468 Lublin

tel. 81 744-56-31

fax 81 441 76 80

e-mail: marek.romaniuk@elektrospark.pl

http://www.elektrospark.pl

Prezes – Marek Romaniuk

 • produkcja i dystrybucja prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN typu MSR, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia
 • wykonawstwo robót elektroenergetycznych

 

 

30.11.2013

Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia

tel. 58 785 99 99, 58 785 99 60

e-mail: marketing@mors.pl

http://www.mors.pl/

Prezes Zarządu - Andrzej Kamiński

 • handlu, dystrybucji oraz kompletacji dostaw materiałów i aparatury z dziedziny elektrotechniki;

 • organizacji i prowadzenia szkoleń, kursów i porad technicznych dla klientów, związanych z ich obsługą.

 

30.06.2016

ELGAT Sp. z o.o.

ul. Policka 15, 72-004 Tanowo

tel. 91 442 64 71, fax 91 442 64 49

e-mail: info@elgat.pl

http://www.elgat.pl/

Prezes Zarządu - Wojciech Pasternak

 • produkcji rozdzielnic budowlanych ACS,
 • produkcji przedłużaczy oraz adapterów eICORD

 

11.12.2013

Eltrans Sp. z o.o.

ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów

tel. 32 246 55 86

fax 32 247 30 80

e-mail: info@eltrans.pl

Prezes Zarządu - Mariusz Saratowicz

 • handlu, dystrybucji oraz kompletacji dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroenergetycznych;

 • układania oraz wymiany linii kablowych NN i SN, modernizacji i wymiany układów zasilania rozdzielnic;

 • prefabrykacji rozdzielnic NN w budowach termoutwardzalnych i metalowych;

 • organizacji i prowadzenia szkoleń w formie kursów, konferencji, seminariów i pokazów na temat właściwości technicznych, obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń i artykułów. 

31.10.2017

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa

tel: +48 22 45 89 200

fax: +48 22 45 89 231

http://www.emersonprocess.pl

Dyrektor Generalny - Marek Pieńkowski

Projektowania, dostawy, montażu, rozruchu i uruchomienia instalacji elektrycznych i teletechnicznych niskiego (do 1 kV) i średniego (do 15 kV) napięcia, w tym:

 • okablowania, dostawy i montażu rozdzielnic i układów sterowania w zakresie średniego napięcia oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania instalacji przemysłowych zamówionych przez klienta.

 

11.06.2016

ENCO Sp. z o.o.

ul. Postępu 11 A, 02-676 Warszawa

tel: (022) 543-72-00

fax: (022) 543-72-10

e-mail: enco@grupaenco.pl

http://www.grupaenco.pl

Prezes Zarządu: Leszek Andrychowicz

 • projektowania, montażu, budowy, modernizacji instalacji elektroenergetycznych, linii kablowych, stacji transformatorowych oraz produkcji m.in. rozdzielnic SN i nn.
 • produkcji, prefabrykowanych stacji transformatorowych i węzłów

 

26.11.2014
Eneos Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
tel. 91 813 50 00

fax. 91 813 50 49
e-mail: eneos@eneos.pl

http://eneos.pl/
Prezes – Adrian Moliński

 • projektowania, budowy i eksploatacji oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego
 • modernizacji systemów oświetleniowych
 • pomiarów oświetlenia zewnętrznego
 • iluminacji obiektów, iluminacji okolicznościowych

11.10.2012

ENERGOAPARATURA S.A.

ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice

tel. 32 728 54 10

fax 32 728 54 11

e-mail: poczta@enap.com.pl

http://www.enap.com.pl

Prezes – Mariusz Jabłoński

 • wykonywania montażu instalacji elektrycznych, automatyki, pomiarów i sterowań,

 • prefabrykacji szaf i tablic pomiarowych, skrzynek obiektowych i pulpitów sterowniczych,

 • projektowania systemów automatyki i układów sterowania.

31.12.2016

FAST GROUP Sp. z o.o.

Al 3 Maja 12, 00-391 Warszawa

tel. 22 625 10 18

fax 22 625 19 19

e-mail: info@fast-group.com.pl

http://www.fast-group.com.pl/

Prezes - Aleksander Redlich

 • dostaw, konserwacji i serwisu systemów w centrach przetwarzania danych
 • projektowania centrów przetwarzania danych i systemów zasilania bezprzerwowego
30.11.2016

FIBAR GROUP Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań

tel. 48 731 220 429

tel. 48 502 372 052

e-mail: support@fibaro.com

1. Produkcji wyrobów systemu FIBAR GROUP Sp. z o.o.:

 • centrale zarządzające,
 • moduły wykonawcze,
 • sensory,

2. Prac badawczo-rozwojowych dotyczących wyżej wymienionej działalności przedsiębiorstwa

10.09.2017

GALMAR Marciniak S.J.

Ul. Kobylińska 5, 61-424 Poznań

tel. 61 835-80-00

fax 62 830-10-20

e-mail: office@galmar.pl

http://www.galmar.pl

Dyrektor – Robert Marciniak

Produkcji wyrobów i osprzętu dla:

 • systemu uziemień pomiedziowanych pionowych i poziomych
 • ochrony odgromowej
21.07.2012

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3B, 22-100 Chełm

1. Produkcji, dystrybucji i montażu:

 • rozdzielnic elektrycznych nn w systemie Haber do 6300 A
 • rozdzielnic elektrycznych SN w systemie Haber

2. Usług materialnych:

 • rozbudowy i modernizacji rozdzielnic elektrycznych
 • pomiary elektryczne i diagnostyczne
7.02.2018

IGE+XAO Polska Sp. z o.o.

ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

tel. +48 (0)12 630 30 30

fax: +48 (0)12 630 30 37

http://www.ige-xao.com/pl/pl/

General Manager, CEO - Jacek Tarkowski

 1. Produkcji: grupa produktów SEE Electrical
 2. Usług materialnych,
 3. Usług niematerialnych
11.06.2014

KONEKT Sp. z o.o.

ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań

tel./fax: 061 861 54 64

e-mail: info@konekt.com.pl

http://www.konekt.com.pl

Prezes Zarządu - Jacek Szenic

Usługi:
 • cewki Petersena z płynną regulacją typu ASR, transformatory uziemiające ETR, rezystory SR/SRA, NER, dławiki TKFC firmy EGE Czechy;

 • regulatory cyfrowe REG-DP/DPA, REG-D/DA firmy A-EBERLE Niemcy;
 • jakość energii elektrycznej: PQ-BOX 100/200 PQI-D/DA wraz z montażem;
 • elementy automatyki przemysłowej i przekładniki NN i SN;
 • zarządzanie energetyczne i monitoring wraz z montażem;
 • klatki Faradaya, komory bezodbiciowe, filtry i komponenty do EMC wraz z montażem.

 

26.06.2015

MEDCOM Sp. z o.o.

ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

tel. 22 668 99 34

fax 22 668 99 29

e-mail: info@medcom.com.pl

http://www.medcom.com.pl/

Dyrektor generalny - Sławomir Wesołek

 1. Produkcji:

 • zasilaczy buforowych typ ZB 24DC

 • zasilaczy buforowych typ ZB 48DC

 • zasilaczy buforowych typ ZB 60DC

 • zasilaczy buforowych typ ZB 110DC

 • zasilaczy buforowych typ ZB 220DC

 1. Montażu i serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego dla produkowanych wyrobów ujętych w pkt. 1.

16.12.2013

NKT Cables S.A.

ul. Gajowa 3, 43-254 Warszowice

tel. 32 757 17 51

fax 32 757 17 80

e-mail: infoservice@nktcables.pl

http://www.nktcables.pl

Prezes Zarządu – Maciej Zając

 • wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych n.n. w budownictwie poprzez komputerowy dobór przewodów elektroenergetycznych
29.05.2013

PKP Energetyka SA

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

tel. 22 524 19 00

fax 22 524 14 79

e-mail: energetyka@pkp.com.pl

http://www.pkpenergetyka.pl/

Prezes - Tadeusz Skobel

 • utrzymania, naprawy, modernizacji i budowy urządzeń sieci trakcyjnej;

 • utrzymania, naprawy modernizacji, budowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia;

 • pozostałych usług branży elektroenergetycznej.

 

11.10.2017

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

tel. +48 (32) 715 10 00

fax +48 (32) 715 30 88

e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/jaworznoiii/

Dyrektor - Kazimierz Szynol

 • wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

 

30.11.2018

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.

ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice 35

tel. 32 251 87 39

fax 32 251 36 19

e-mail: pronovum@pronovum.pl

http://www.pronovum.pl

Prezes Zarządu - dr inż. Jerzy Trzeszczyński

 • Diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.

30.09.2017

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elektro-Instal "ANGOPOL"

ul. Dowborczyków 4, 90-019 Łódź

tel. 42 674 00 23, 42 675 16 77

Właściciel - Andrzej Gorzkiewicz

 • projektowania i budowy instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

15.12.2018

"PRONAD" Firma Usługowa Jarosław Kukliński

ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn

tel. 89 543 02 63

fax 89 543 88 90

Właściciel - Jarosław Kukliński

 • projektowania sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • nadzoru nad wykonawstwem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • tworzenie autorskich programów wspomagających projektowanie.

30.04.2015

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" w Katowicach Sp. z o.o.

40-384 Katowice, ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19

tel. 32 256 80 66

tel/fax 32 256 99 52

e-mail: sekretariat@elbud.katowice.pl

http://www.elbud.katowice.pl

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny - Krzysztof Wojciechowski

 • wykonawstwa robót elektroenergetycznych w sieciach do 750 kV: nowe inwestycje, modernizacje, remonty;

 • budowy i modernizacji linii kablowych do 110 kV;

 • montażu linii światłowodowych z urządzeniami stacyjnymi;

 • montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z izolacją SF6;

 • prac projektowych dla obiektów elektroenergetycznych;

 • badań i pomiarów pomontażowych, usuwania awarii w obiektach elektroenergetycznych do 750 kV;

 • wykonawstwa konstrukcji stalowych dla linii i stacji elektroenergetycznych;

 • wykonawstwa szaf i tablic sterowniczych, pomiarowych, zabezpieczeniowych, sygnalizacyjnych i kablowych.

31.03.2018

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN" Sp. z o.o.

ul. Oswobodzenia 77, 40-405 Katowice

tel. 32 255 88 81

fax 32 255 75 03

e-mail: biuro@elpin.com.pl

http://www.elpin.com.pl

Prezes - Józef Węgrzyn

 • projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych, stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV, linii kablowych i napowietrznych NN i SN, sieci informatycznych i instalacji komputerowych, instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej, montażu suwnic i dźwigów, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych, instalacji przywoławczych, oświetlenia placów, dróg i ulic, instalacji odgromowych i uziemiających;

 • przeprowadzenia pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowania;

 • prowadzenia doradztwa technicznego.

12.11.2018

Przedsiębiorstwo Elektryczne "TRAFO" Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 6 A, 71-468 Szczecin

tel. 91 423 97 53, 91 423 84 10

fax 91 423 04 29

e-mail: trafo@trafo.com.pl

http://www.trafo.com.pl/

Właściciel - Roman Cicharski

 • prac elektroinstalacyjnych i elektroenergetycznych o zakresie napięć średnich I niskich;

 • projektowania instalacji elektroenergetycznych i rozdziału energii elektrycznej;

 • prowadzenia działalności magazynowej materiałów I osprzętu elektrycznego.

31.01.2012

Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAKOP Sp. z o.o.

ul. Stolarzowicka 15-17, 41-908 Bytom

tel./fax: 32 280 67 00, 32 280 70 02, 32 280 53 67

e-mail: sakop.bytom@sakop.pl

http://www.sakop.pl

Prezes - Gabriela Sławik

 1. Produkcji:

 • zestawów do naprawy i łączenia kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych oraz przewodów oponowych;

 • aparatury łączeniowej i zabezpieczającej dla sieci SN i nN oraz trakcyjnej;

 • ograniczników przepięciowych SN i nN;

 • urządzeń do samoczynnego zahamowania kołowrotów kopalnianych;

 1. Remontów:

 • aparatury elektrycznej, elektroenergetycznej i kontrolno-pomiarowej;

 • sieci kablowych i nN oraz przewodowej trakcji elektrycznej;

 1. Dostaw i montażu:

 • rozdzielnic SN i nN;

 • baterii akumulatorów bezobsługowych;

 • zasilaczy bezprzewodowych prądu stałego;

 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

 • sieci kablowych i trakcji elektrycznej.

1.09.2014

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe "Wereszczyński"

ul. Przemysłowa 30 12, 09-400 Płock

tel. 24 264 34 43,

fax 24 264 34 38

e-mail: piu@wereszczynski.pl

http://www.wereszczynski.pl

Właściciel - Grzegorz Wereszczyński

 • wykonawstwa robót elektroenergetycznych.
 • produkcji rozdzielnic niskiego napięcia
11.09.2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELESTER PKP Sp. z o.o.

ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź

tel. 42 253 46 00,

fax 42 253 46 10

e-mail: biuro@elester-pkp.com.pl

http://www.elester-pkp.com.pl/

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Tomasz Bednarkiewicz

 • produkcji wyrobów elektronicznych: „Kompleksowy system obsługi energetyki o nazwie CZAT” dla trakcji elektrycznej transportu szynowego,
 • usług i robót elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego,
 • projektowania urządzeń i obiektów elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego, specjalistycznego oprogramowania oraz systemów zdalnego sterowania.
24.10.2016

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.

ul. Krótka 5, 43-300 Tychy

tel. 32 227 81 89, 32 219 05 65,

fax. 32 219 05 66e-mail: san-el@san-el.com.pl

Prezes Zarządu: Bogdan Krokosz

1. Projektowanie:

 • sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie

2. Wykonawstwo:

 • budowa sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • budowa stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • automatyki przemysłowej
 • budowa rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie

3. montaż:

 • rozdzielnic nn do 4000 A w technologii F. Schneider, Eaton, Schrack, Lengrad, Hager
 • szynoprzewodów do 4000 A

4. Pomiary elektryczne:

 • wg zakresu wykonywanych robót

5. nadzoru inwestorskiego:

 • w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji elektroinstalacyjnych

30.03.2019

Przedsiębiorstwo Usług Remontowych Energetyki - Jaworzno III Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno

tel. 32 715 27 56,

fax 32 715 27 61

e-mail: pure@pl.pure.pkesa.com

http://www.pl.pure.pkesa.com

Prezes Zarządu - Andrzej Szpak

 

 1. Montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji:

 • urządzeń energetycznych np. kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń nawęglania i odpopielania, urządzeń gospodarki wodnej;

 • urządzeń ciepłowniczych np. pomp sieciowych, instalacji przesyłowych, stacji wymienników;

 • urządzeń i instalacji elektrycznych;

 • urządzeń dźwignicowych.

 1. Obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku i paliw.

30.04.2013

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o.

ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa

tel. (+48 22) 649 56 30; 648 41 32;

fax (+48 22) 648 41 30, w. 22

e-mail: neel@neel.com.pl

http://www.neel.com.pl/

Prezes - Marek Kazimierz Stolarski

 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
28.11.2018

SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

tel. 58 343 12 01, 58 343 08 79,

fax 58 343 11 70

e-mail: elbud@elbud.gda.pl

http://www.elbud.gda.pl

Członek Zarządu - Janusz Knuth

 

 1. budowy, przebudowy, modernizacji i remontów:

 • linii elektroenergetycznych napowietrznych od 0,4 kV do 400 kV,

 • linii elektroenergetycznych kablowych od 0,4 kV do 400 kV i sygnalizacyjnych,

 • rozdzielni i stacji elektroenergetycznych od 10 kV do 400 kV, w tym robót ogólnobudowlanych;

 • instalacji elektrycznych, telefonicznych i odgromowych;

 • linii światłowodowych (montaż, spawanie, pomiary) wraz z wprowadzeniem do urządzeń końcowych;

 • stacji bazowych telefonii komórkowej,

 • badania i pomiary pomontażowe na ww. usługi;

 1. projektowania nowych, przebudowy i modernizacji:

 • linii elektroenergetycznych napowietrznych od 0,4 kV do 400 kV;

 • stacji i rozdzielni elektroenergetycznych od 10 kV do 400 kV;

 • wież antenowych do sieci trunkingowej i telefonii komórkowej;

 • linii światłowodowych z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznych;

 • przyłączy siłowni i farm wiatrowych;

 • geodezyjnych map numerycznych.

1.08.2010

SoftBud Biuro Oprogramowania Komputerowego s.c.

ul. Wierzbięcice 44a lok 32b, 61-568 Poznań

tel.(61) 662-83-80,

e-mail: biuro@sykal.pl

http://www.sykal.pl/

 • programu kosztorysowego SYKAL ELT – branżowej wersji dla elektryków oraz szkoleń z zakresu obsługi ww. programu
30.07.2014

SONEL S.A.

58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. 74 85 83 800,

fax 74 85 83 809

e-mail: sonel@sonel.pl

http://www.sonel.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Wieczorkowski

 

 • produkcji przyrządów pomiarowych dla elektronergetyki i telekomunikacji;

 • usług materialnych;

 • usług niematerialnych.
29.05.2016

STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o.

ul. Kuzki 4a, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 394 21 13,

fax 41 394 47 38

Prezes – Krzysztof Koza

 • produkcji elektroenergetycznych żelbetowych żerdzi typu ŻN, żerdzi wirowanych typu E oraz słupów oświetleniowych typu OŻ przeznaczonych do budowy sieci oświetleniowych i rozdzielczych niskiego i średniego napięcia oraz budowy telekomunikacyjnych masztów radiowych i telefonii komórkowej,

 • produkcji elektroenergetycznych transformatorów stacji słupowych i kontenerowych oraz stanowisk słupowych i złączy kablowych średniego napięcia.

17.04.2017

TAURON Wytwarzanie S.A.

Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

tel.: +48 (32) 224 11 00, +48 (32) 324 33 00

fax: +48 (32) 324 31 33, +48 (32) 324 34 16

e-mail: elaziska@ellaz.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/laziska/

Dyrektor - Joachim Adamczyk

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
15.11.2016

TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.

ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno

tel. +48 32 729 96 33

fax +48 32 729 97 33

http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.com.pl/

Prezes Zarządu - Andrzej Szpak

 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
31.12.2018

TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
32-541 Trzebinia

 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

30.11.2016

TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Jaworzno III
Ul. ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

30.11.2018

TIM S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice

tel. . 801 500 700, 71 37 61 600

fax 71 37 61 620

Prezes Zarządu - Krzysztof Folta

http://www.tim.pl/

 • sprzedaży produktów elektrotechnicznych m.in. urządzeń, osprzętu, kabli, przewodów, elektronarzędzi, oświetlenia, odzieży BHP,
 • szkoleń, warsztatów, doradztwa technicznego i projektowania w branży elektrotechnicznej.
19.12.2013

UNIKAN - inż. Jerzy KANABUS

ul. Leśna 10, 02-840 Warszawa

tel. 601 351 050, fax 22 899 19 35

e-mail: j.kanabus@unikan.pl

http://www.unikan.pl

Właściciel - Jerzy Kanabus

 • eksploatacji sieci, urządzeń i automatyki nn i 15 kV
 • wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic i automatyki nn.

11.12.2018

Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. o.o.

ul. Grochmalickiego 6/1, 61-606 Poznań

e-mail: wbp.spzoo@o2.pl

http://wielkopolskiebiuroprojektow.pl

Projektowanie i nadzory:

 • sieci i instalacji elektroenergetycznych i nn 0,4 kV, SN – do 30 kV i WN 110 kV do 400 kV
 • stacji elektroenergetycznych do NN 110 kV włącznie
10.09.2016

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: (58) 344-35-40

fax: (58) 344-35-39

e-mail: biuro@arex.pl

http://www.arex.pl/

Prezes Zarządu, dyrektor – Krzysztof Bielawski

1. Produkcji, dystrybucji i montażu:

 • Systemu sterowania ogrzewaniem rozjazdów i oświetleniem dla energetyki kolejowej
 • Systemu sterowania oświetleniem miejskim Dirac-OM
 • Systemu SMUR (System Monitorowania Urządzeń Energetycznych)
 • Systemu monitorowania urządzeń elektrycznych ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem INOS
 • Wyrobów firmy AREX Sp. z o.o. związanych z ww. systemami

2. Utrzymywania i serwisowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem

3. Projektowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem

 

7.02.2018

Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o.

ul. Kużaja 51, 41-922 Radzionków, woj. śląskie

tel. 32 289 05 05, 32 289 04 94

e-mail: biuro@cagro.com.pl

http://www.cagro.com.pl/elektryka/

Prezes zarządu - Szymon Cieśla

 • projektowania, montażu i eksploatacji sieci rozdzielczych średniego o niskiego napięcia
 • projektowania, montażu i eksploatacji stacji transformatorowych ŚN/nN
 • projektowania, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 • projektowanie oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów
 • pomiarów elektrycznych eksploatacyjnych urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 20 kV
 • nadzór inwestorski w branży elektrycznej
14.01.2017

Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego "REMAG" S.A. Grupa FAMUR

ul. Boya-Żeleńskiego 105, 40-750 Katowice

tel. 32 209 44 60,

fax 32 202 91 24

e-mail: hsr@remag.com.pl

http://www.remag.com.pl

 • produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,

 • montażu i usług serwisowych maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,

 • wykonywania usług elektromontażowych przy modernizacji, remontach i nowych inwestycjach,

 • prowadzenia prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,

 • projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie.

1.09.2016

ZPUE SILESIA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice

tel. 32 359 31 00

fax 32 258 35 25

e-mail: office@elektromontaz1.pl

http://katowice.zpue.pl/

Prezes Zarządu – Jan Wiatowski

1. Produkcji rozdzielnic:

 • rozdzielnice niskiego napięcia: typ - ZMR, ZR-W, SIVACON
 • rozdzielnice średniego napięcia: typ - RELF, RXD

2. Projektowanie rozdzielnic niskiego i średniego napięcia

3. Wykonywania instalacji elektrycznych

4. Pomiary wykonawcze

31.01.2017

WIHA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk

 • Handlu, dystrybucji, produkcji i kompletacji narzędzi ręcznych firmy WIHA VDE z dziedziny elektrotechniki;
 • szkolenia w zakresie doboru narzędzi ręcznych firmy WIHA do prac w obszarze elementów pod napięciem;
 • konsultacji i porad technicznych dla klientów firmy WIHA dotyczących narzędzi ręcznych dla elektrotechników

12.10.2018

Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o.
ul. Grochmalickiego 6/1 18
61-606 Poznań

Projektowanie i nadzory Autorskie sieci i instalacji nn, SN, i NN  oraz stacji elektroenergetycznych

10.09.2016

3N Solutionns Sp. z o. o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa

w zakresie usługi konserwacji - czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem technologii 3NS -polegającej na skutecznym usuwania  zanieczyszczeń poprzez nakładanie mieszanki suchych gazów

10.03.2017

Rekomendacje SEP