Regulaminy, Konkursy SEP Strona główna

Regulamin przyznawania Medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
(Załącznik do uchwały nr 57 ZG SEP
nr 14-2006/2010 ZG SEP w dn. 14.06.2007)

Wniosek o nadanie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Uchwała nr 57-2006/2010 ZG SEP w sprawie regulaminu nadawania medalu im. M. Doliwo-Dobrowolskiego

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Z inicjatywy szczecińskich elektryków, przy poparciu Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, Zarząd Główny SEP ustanowił - uchwałą z dnia 2 stycznia 2007 roku - Medal im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego, w celu upamiętnienia Jego zasług dla rozwoju elektryki europejskiej i światowej.
Michał Dobrowolski, herbu Doliwa, był wybitnym przedstawicielem europejskiej elektrotechniki, inżynierem i wynalazcą.. Studiował na pierwszym w świecie Wydziale Elektrycznym Politechniki w Darmstadt. Zaliczany do Pocztu ośmiu Wielkich Elektryków Polskich. Pionier systemu prądu przemiennego trójfazowego i prekursor przesyłu energii na znaczne odległości. Opracował w 1889 roku konstrukcję taniego w produkcji i eksploatacji silnika indukcyjnego klatkowego, skonstruował w 1891 roku prądnicę i transformator trójfazowy. W 1891 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Elektrotechnicznej we Frankfurcie nad Menem zademonstrował swoje osiągnięcia, przesyłając energię elektryczną na odległość 175 km. Osoba Michała Doliwo - Dobrowolskiego i jego działalność mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży.

1.2. Medal wykonany jest z posrebrzanego brązu patynowanego i ma kształt okrągły o średnicy 80 mm i grubości 5 mm.
AWERS - „podobizna Michała Doliwo - Dobrowolskiego" w formie płaskorzeźby, wokół której na obwodzie w górnej części napis „Michał Doliwo - Dobrowolski", a w dolnej - data urodzin i śmierci „1862 - 1919".
REWERS - centralnie umieszczono „logo SEP", wokół otoczone „dwunastoma gwiazdkami" symbolizującymi Unię Europejską, na obrzeżu medalu wokół napis „Twórca Systemu Prądu Trójfazowego", a na dole dwa liście laurowe, nad którymi umieszczono mały symbol Szczecina - „Gryf w koronie".

1.3. Medal został wykonany w liczbie 300 sztuk przez Mennicę Państwową w Warszawie w 2007 roku.

  

2. Tryb nadawania medalu

2.1. Medal może być nadawany osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi zasługami, a w szczególności:

1) Młodym członkom SEP z co najmniej dwuletnim stażem, wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności stowarzyszeniowej i rozwijaniu współpracy międzynarodowej;

2) Utalentowanej młodzieży, młodym pracownikom nauki i specjalistom za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, technice i dydaktyce;

3) Szkołom, instytucjom i innym organizacjom za opracowanie innowacyjnych technologii i ich wdrażanie, a także osiągnięcia w działalności dydaktycznej i działalności stowarzyszeniowej;

4) Pracownikom naukowym, nauczycielom szkół średnich i specjalistom za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną;

5) Osobom, instytucjom i organizacjom związanym w sposób szczególny z postacią Michała Doliwo - Dobrowolskiego.

2.2. Wnioski o nadanie medalu składać mogą:

1) Wymienieni w części Ogólnej „Regulaminu Nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP", Centralna Komisja Młodzieży i Studentów oraz Studencka Rada Koordynacyjna SEP.

2) W przypadku wniosków dotyczących młodzieży wymagana jest pozytywna rekomendacja Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP.

  

3. Postanowienia końcowe

3.1. Postanowienia końcowe reguluje „Regulaminu Nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP"

3.2 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZG SEP w dniu 14.06.2007r. (prot. Nr 14-2006/2010).

 

Wniosek o nadanie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Uchwała nr 57-2006/2010 ZG SEP w sprawie regulaminu nadawania medalu im. M. Doliwo-Dobrowolskiego

  

Odznaki, medale i godności nadawane w SEP

 Regulaminy, Konkursy SEP