Regulaminy, Konkursy SEP Strona główna

Regulamin nadawania Medalu 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Załącznik do uchwały nr 137 – 2006/2010
zebrania ZG SEP nr 29 w dn. 18.02.2009

(uzupełniony na posiedzeniu Prez. ZG - prot. nr 27) - tekst jednolity

 

Wzór wniosku o nadanie medalu 90-lecia SEP

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Medal został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z dnia 18 lutego 2009r. dla uczenia Zjazdu Założycielskiego SEP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku.

1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:

1) upamiętnienie czasu, o którym Przegląd Elektrotechniczny w numerze 1 z roku 1919 pisał: „…. gdy 7 czerwca 1919 r. zjechali się na Zjazd do Warszawy elektrycy ze wszystkich stron Zjednoczonej Polski i zobaczyli, że jest ich dużo i reprezentują społem poważne zasoby wiedzy i doświadczenia, a w trakcie obrad zjazdowych rozejrzeli się w ogromie zadań, jakie przed nimi stanęły – znikła wszelka niewiara w słabość elektrotechniki polskiej a przeciwnie, wzmógł się zapal do wspólnej, zorganizowanej pracy …” ,

2) wyróżnienia szczególnie zasłużonych dla elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1.3. Medal jest wykonany z tombaku patynowanego:

- kształt medalu – okrągły, o średnicy 70 mm,

- awers – stylizowane napisy związane z jubileuszem oraz znak SEP, z akcentem „90 lat”

- rewers – symbole elektryki.

1.4. Medal jest wykonany w liczbie 700 sztuk.

 

2. Kryteria przyznawania medalu

Medal może być nadany:

1) aktywnemu członkowi SEP i członkowi wspierającemu SEP, legitymującemu się co najmniej 15. letnim stażem członkowskim i posiadającym złotą odznakę honorową SEP

2) zasłużonej osobie lub instytucji za wybitne zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym, na rzecz SEP lub elektryki w szerokim ujęciu.

 

3. Postanowienia końcowe

Wnioski o nadanie medalu mogą składać do Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień: prezes SEP, a w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. - zarządy oddziałów, kolegia sekcji oraz prezydia komitetów.

 

Wzór wniosku o nadanie medalu 90-lecia SEP

   

 

Odznaki, medale i godności nadawane w SEP

 Regulaminy, Konkursy SEP