Facebook

Aktualności



pobierz jako PDF
download PDF


XXV Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego (do 03.11.2015)

 

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

Adres do korespondencji: Politechnika Wrocławska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

tel.: (71) 320 33 43, fax: (71) 322-97-25

a.sikora@iel.wroc.pl

s.talik@iel.wroc.pl

 

 

XXV KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH

o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

 

Uprzejmie informujemy, że w 2015 r. odbędzie się XXV Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

 

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.
Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2014/2015. Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1).
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 11 grudnia 2015 r.

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy przesłać na adres:

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

 

z dopiskiem:

KONKURS PKME SEP

  

 

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 03 listopada 2015 r. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 11 grudnia 2015 r. na zebraniu PKME SEP.

  

Przewodniczący PKME SEP

prof. dr hab. Janina Pospieszna

  Sekretarz PKME SEP

  dr inż. Bronisław Szubzda

 

Wypełnij ankietę



Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili