Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA "ENERGETYKA"

Warszawa, 8 marca 2017 r.

 

ZG SEP ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopisma „ENERGETYKA”. Czasopismo Energetyka istnieje od 1947 roku. Jest ogólnokrajowym miesięcznikiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, najliczniejszej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającej inżynierów
i techników elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa lub pozazawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

Energetyka jest poświęcona problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej
i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki. Od 2005 roku po połączeniu z miesięcznikiem "Gospodarka Paliwami i Energią" rozszerzony został obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r. (data dotarcia do adresata) listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14

pokój 324
00-050 Warszawa

oraz w formie elektronicznej na adres: katarzyna.gut@sep.com.pl

Zgłoszenie powinno zawierać obligatoryjnie:

  1. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Energetyka” ,
  2. życiorys, uwzględniający opis osiągnięć zawodowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
  3. dokumenty potwierdzające zdobyte przez kandydata doświadczenie,
  4. informacje dotyczące znajomości języków obcych,
  5. oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
  6. dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu),
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia komisji konkursowej, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. Zarząd Główny SEP ma prawo odwołać lub unieważnić konkurs bez podawania przyczyny.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach www.sep.com.pl, www.elektroenergetyka.pl i www.cosiw.pl  oraz u organizatora konkursu – Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – pod adresem: ul. Świętokrzyska 14, 00-050  Warszawa; tel.22 556-43-03; 22 556-43-10; adres e-mail: katarzyna.gut@sep.com.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Sekretarz Generalny SEP

/-/ Jacek KucińskiNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili