Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


II Posiedzenie Grupy Inicjatywnej dotyczącej utworzenia Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP 15 listopada 2016 r.

II Posiedzenie Grupy Inicjatywnej dotyczącej utworzenia Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP odbyło się w dniu 15 listopada 2016 r., w sali konferencyjnej Targów Lublin, w trakcie 9. Targów Energetycznych ENERGETICS.

Spotkaniu przewodniczyli: Piotr Szymczak – Prezes SEP, Jacek Kuciński – Sekretarz Generalny SEP oraz Jacek Woźniak – Wiceprezes Oddziału Lubelskiego SEP.

Uczestników spotkania powitał Piotr Szymczak – Prezes SEP, który przedstawił ideę utworzenia Rady, inspirowaną chęcią powrotu SEP do „korzeni” czyli ścisła współpraca z przemysłem.

Głównym zadaniem Rady Firm jest włączenie Stowarzyszenia i firm przemysłu elektrotechnicznego w realizację „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz wzmocnienie udziału przedsiębiorstw w działaniach SEP, a w szczególności zwiększenie aktywności członków wspierających SEP i prezentacji potrzeb tych środowisk.

Powołanie Rady, stanowi początek nowej strategii działań na rzecz wsparcia przemysłu elektrotechnicznego.

Pan Prezes zaprezentował również Projekt Regulaminu Rady.

Jacek Kuciński – Sekretarz Generalny SEP, omówił projekt Programu działań Rady, które mają obejmować cztery następujące obszary strategiczne, w ramach których będą prowadzone specjalistyczne działania operacyjne:

 1. Działania Rady na rzecz rozwoju polskiego przemysłu
 • lobbowanie w Sejmie, Senacie i Urzędach Centralnych, przedstawianie postulatów zgłoszonych przez środowisko elektryków
 • organizacja ogólnopolskich imprez i debat, aby nagłośnić aktualne problemy
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich dla przemysłu
 • opracowanie i publikacja raportów dotyczących ważnych dla przemysłu zagadnień
 1. Działania Rady na rzecz firm/ Członków Rady
 • tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju polskich firm elektrotechnicznych poprzez współdziałanie z polskimi izbami i organizacjami
 • podejmowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami np. ORGALIME, VDE, IEEE i wykorzystanie ich doświadczeń na rzecz rozwoju przemysłu
 • promocja Członków Rady, ich usług i produktów, poprzez reklamę na stronie internetowej SEP, w czasopismach i wydawnictwach SEP oraz podczas targów, konferencji i seminariów organizowanych przez SEP
 • przekazywanie opinii i stanowisk Rady, dotyczących nowelizacji ustaw związanych z działalnością polskiego przemysłu elektrotechnicznego, do organów państwowych
 1. Działania Rady na rzecz młodzieży
 • działania w zakresie programów i metod nauczania elektryki w szkolnictwie zawodowym i wyższym
 • wspieranie wybitnej młodzieży poprzez stypendia
 • inspirowanie odnośnie pomysłów na tematy prac dyplomowych i doktorskich
 • wdrożenie systemu stażów i praktyk
 1. Zadania Rady wobec SEP
 • włączanie się Członków Rady w organizację ważnych imprez programowych SEP
 • promocja usług agend gospodarczych SEP
 • wsparcie SEP przy organizacji imprez jubileuszowych z okazji 100-lecia SEP
 • utworzenie ogólnopolskiej bazy ekspertów Rady Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP
 • wspieranie udziału SEP i Członków Rady w wybranych targach krajowych i europejskich.
 • utworzenie banku tematów prac dyplomowych i doktorskich do podjęcia przez studentów i doktorantów

 

W czasie dyskusji podkreślono jak bardzo istotna jest rola SEP w wypracowaniu jednolitego stanowiska branży, wskazywanie konkretnych problemów i sposobów ich rozwiązywania przy wykorzystaniu potencjału  polskich firm elektrotechnicznych.

 

Pan Jacek Woźniak – Wiceprezes Oddziału Lubelskiego SEP/Prezes Firmy ELMAX pozytywnie wypowiedział się o programie Rady i stwierdził, że nie tylko nie będzie ona konkurencją dla działalności Oddziałów SEP, ale wręcz przeciwnie wzmocni ich działalność. Wskazał, że korzystne byłoby, aby członkami Rady były również duże firmy o zasięgu ogólnopolskim.

 

Prof. Jerzy Barglik – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP uznał inicjatywę powołania Rady za ciekawą i pożyteczną, zaproponował, aby w przedstawionym programie skupić się na zagadnieniach priorytetowych, co zwiększy efektywność jego realizacji.

 

Piotr Szymczak – Prezes SEP mówił o pilnej potrzebie utworzenia grupy ekspertów, którzy będą reprezentować SEP np. w mediach. Podkreślił również konieczność uporządkowania systemu norm i przepisów oraz egzaminów kwalifikacyjnych.  W tych  działaniach  powinniśmy wzorować się na takich organizacjach jak IEEE i VDE. Potrzebujemy kompetentnych ludzi, którzy będą nas reprezentować i wyrażać opinie w imieniu polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki. Tylko w ten sposób możemy mieć wpływ na kształtowanie przepisów europejskich w dziedzinie elektryki. Prezes podkreślił również znaczenie Kół SEP w firmach i zakładach. Koła są bowiem pomostem w przekazywaniu informacji o problemach i sprawach, które są niewłaściwe i należałoby je naprawić.

 

Jacek Kuciński – Sekretarz Generalny SEP podkreślił ważną rolę BBJ SEP jako jednostki certyfikującej, która może pomóc Członkom Rady w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów dla ich produktów, co pozwoli im wejść na rynek europejski.

 

Dyskusję zakończył Pan Piotr Szymczak – Prezes SEP stwierdzając, że na obecnym, pierwszym etapie tworzenia Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP, program , który przedstawiamy jest programem do konsultacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam stworzyć dobry program, odzwierciedlający potrzeby polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, program , który będzie realny do realizacji i rozwiąże zgłoszone problemy.

 

Oczekujemy uwag odnośnie Programu i Regulaminu Rady, od uczestników zorganizowanych przez nas spotkań w Bielsku-Białej i Lublinie oraz od członków i sympatyków SEP.

 

Spotkanie założycielskie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP odbędzie się w styczniu 2017 r..

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Anna Dzięcioł – Dział Naukowy SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili