Facebook

Konferencje / Seminaria


Archiwum aktualności

Plan imprez naukowo-technicznych organizowanych przez SEP w 2016 roku

Tytuł Organizator / Współorganizator Termin, miejsce
Okręgowa Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" Oddział Lubelski SEP tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl
Styczeń 2016, Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie, ul. Długa 6
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej "EUROELEKTRA" -
II etap
Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl Współorganizator:
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Styczeń - Luty 2016 - Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie, ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A, Rzeszów
Seminarium "Pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz wybranych urządzeń elektrycznych" Oddział Nowohucki SEP tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl
09.02.2016, Klub Technika
"Rozwój energetyki Nyskiej w XX wieku" - odczyt Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01,
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
04.02.2016,
ul. Bramy Grodkowskiej 2, Nysa
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016
(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)
XVIII Seminarium problemowe Wirtualnej Organizacji Działań (WOD): "Poprawność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym"
Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD:
Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań

prof. Zbigniew Kierzkowski

tel. 602 468 364
e-mail: zbigniew.kierzkowski@neostrada.pl

Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
12-13.02.2016


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Warszawa
Spotkanie Przewodniczących i Sekretarzy Komisji Kwalifikacyjnych SEP Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
24.02.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów
III Mistrzostwa Narciarskie SEP Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
27-28.02.2016, Kluszkowce
Narada Koordynacyjna Prezesów i Skarbników koł SEP w Rzeszowie Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
29.02.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów, sala nr 13
Opolskie Dni Elektryki Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
01.03.2016,
Aula Politechniki Opolskiej, "Łącznik"
"Początki energetyki na Ziemi Nyskiej oczami seniora inż. Andrzeja Zaborskiego" - odczyt Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
11.03.2016,
ul. Bramy Grodkowskiej 2, Nysa
Seminarium "Filtry pasywne w układach przemysłowych. Charakterystyka i dobór parametrów" Oddział Nowohucki SEP tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl
15.03.2016, Klub Technika
Konkurs dla dzieci szkół podstawowych klas I - III
"Pstryczek-Elektryczek"
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
23.03.2016r.
Ruda Śląska
Seminarium szkoleniowe z cyklu "Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych" Oddział Poznański SEP tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
24.03.2016,
Sala Konferencyjna WOIIB Poznań,
ul. Dworkowa 14
Szkolenie seminaryjne "Urządzenia piorunochronne. Wymagania dla istniejących i modernizowanych instalacji odgromowych" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
29.03.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
Seminarium Techniczne "Zasilania gwarantowane i rezerwowe" Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
Marzec 2016, Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
Seminarium "Inteligentny Budynek" Oddział Białostocki SEP tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl
Marzec 2016, NOT Białystok
Posiedzenie wiosenne PKEOpK wraz z seminarium
(2 referaty, informacja dot. normalizacji i certyfikacji personelu)
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP Marzec 2016, Ziemia Lubuska
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016 (Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016) Konferencja - Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym "Innowacyjne metody kształcenia w oparciu o ICT" Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP) kwiecień 2016
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Warszawa
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016
(Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016)
X Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności
Zespół Szkół nr 37 w Warszawie
tel. 22/ 871-45-36
e-mail: zs37@zs37.waw.pl Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
e-mail: oeit.sep@noestrada.pl Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
06.04.2016
Technikum Łączności
im. prof. Janusza Groszkowskiego, al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa
Seminarium techniczne "Pomiary elektryczne i aparatura kontrolno - pomiarowa" Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
07.04.2016,
Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
Sesja podsumowująca II Kongres Elektryki Polskiej Zarząd Główny SEP
tel.: (22) 55 64 302, 304
11.04.2016,
Warszawski Dom Technika NOT,
ul. Czackiego 3/5, sala A
Konkurs dla młodzieży szkół średnich technicznych "Z Elektryką Przez Świat" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
13.04.2016r.
Kamsoft S.A., Gliwice
Szkolenie seminaryjne "Modernizacje starych instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w aspektach zmian Ustawy Prawo Budowlane z dnia 20.02.2015r." Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
19.04.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.p l
http://www.seprzeszow.pl Współorganizatorzy:
Zespół Szkół Elektronicznych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
21.04.2016,
Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów
Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Układy zasilania urządzeń potrzeb własnych elektrociepłowni" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
21.04.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "i-MITEL 2016" Oddział Gorzowski SEP tel/fax. 95/722-89-43
e-mail: sepgorzow@poczta.onet.pl
http://www.sepgorzow.pl
20-22.04.2016, OW Leśnik ul. Chrobrego 10, Zamek Joannitów ul. Kościuszki 3 w Łagowie
Konferencja Rynek Energii Elektrycznej, REE/2016 Oddział Lubelski SEP tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl
25-27.04.2016, Kazimierz Dolny
Międzynarodowe Seminarium Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE 2016), 35 lat PTETiS PTETiS o/ Rzeszów,
Politechnika Rzeszowska,
Uniwersytet Rzeszowski,
Oddział Rzeszowski SEP
04.05 - 08.08.2016
Wycieczka techniczno-krajoznawcza do Katalonii Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
9-16.05.2016r.
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016 (Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016) Spotkanie Klubu na rzecz Europy Środkowo - Wschodniej na temat wpływu innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektryki, zwłaszcza ICT, na perspektywy rozwoju regionu Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP) Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
09.05.2016
Pałac Kazimierzowski,
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Seminarium "Instalacje fotowoltaiczne - zagadnienia projektowania i wykonawstwa instalacji oraz magazynowania wyprodukowanej energii" Oddział Nowohucki SEP tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl
10.05.2016, Klub Technika
VII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Energoosz-czędność w oświetleniu" podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016 Oddział Poznański SEP tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
10.05.2016,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPO-WER 2016 Oddział Poznański SEP tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
11.05.2016,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Uroczyste Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP z referatem inż. Jana Dumieńskiego pt "Naziemna radiofonia cyfrowa T-DAB+" w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
11.05.2016 godz. 16:30, Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28, Kraków
Obchody 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP Oddział Szczeciński SEP tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
13.05.2016, Sala Księcia Bogusława X, Zamek Książąt Pomorskich,
ul. Korsarzy 34, Szczecin
Szkolenie seminaryjne "Ochrona odgromowa - zasady obliczania odstępów izolacyjnych
- porównanie wzorów dotyczących zasad szacowania odstępów izolacyjnych ( normy i przepisy z lat ubiegłych i aktualne)
- przykłady obliczeń odstępów izolacyjnych dla obiektów budowlanych
- małe budynki z uziomami typu A i B
- większe obiekty - obliczenia wg zaleceń normy 2305/symulacja komputerowa"
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
17.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDTiSI 2016 (IMPREZA CENTRALNA ŚDTiSI 2016) XVII Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego "Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych" Sekcja Technik Informacyjnych SEP (STI SEP) Biuro SEP
tel. 22/ 55-64-303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
maj 2016
Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa
Spotkanie informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D i działalności Komisji nr 48,49,50 Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
maj 2016
XX Konferencja Automatyków Rytro 2016 Oddział Nowohucki SEP tel./fax 12/644-39-03
e-mail: sepnh@wp.pl
http://www.nhsep.pl
17-18.05.2016, Rytro 380, Hotel Perła Południa
Oddziałowe seminarium naukowo-szkoleniowe ELSEP 2016 Oddział Białostocki SEP tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl
19.05.2016, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Białystok
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - seminarium techniczne Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl Współorganizatorzy:
PTI
19.05.2016, Hotel Alabaster
Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Eksploatacja oświetlenia awaryjnego" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
19.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
"Metody pomiarowe wielkości elektrycznych w aspekcie historycznym oraz zapoznanie się ze zbiorami i eksponatami Muzeum Energetyki" - odczyt Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
21.05.2016,
Niemodlin
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - wyjazd techniczny Oddział Radomski SEP tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl
28.05.2016, Radom
Szkolenie seminaryjne "Jakość energii elektrycznej w aspektach ważnych dla odbiorców energii elektrycznej" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
31.05.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
Seminarium "Inteligentne sieci elektroenergetyczne" Oddział Kielecki SEP tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
http://www.sep.kielce.pl
Maj 2016, Busko Zdrój
Szkolenie seminaryjne "Znowelizowane wymagania dla budowanych i modernizowanych instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym w aspektach obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
7.06.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki - 2016 Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
08.06.2016, Kraków, TAURON Dystrybucja O/Kraków
Seminarium szkoleniowo-techniczne "Bezpieczna eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych" Oddział Tarnobrzeski SEP tel/fax: 15 823 53 75
e-mail: septbg@o2.pl

Koło SEP w Stalowej Woli
tel./fax: 15 813 49 08 / 15 813 53 02
http://septarnobrzeg.pl/
9.06.2016r, Stalowa Wola
Hotel Hutnik
Międzynarodowy Dzień Elektryka - seminarium techniczne oraz sylwetka Patrona Roku Prof. Latka, 85-lecie seniorów SEP Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl Współorganizator:
Firmy sponsorujące
10.06.2016 Hotel Łańcut, Markowa Muzeum Ulmów
VIII Katowickie Dni Elektryki Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
14-15.06.2016r.
Katowice
II Seminarium Historyczne poświęcone pamięci prof. Andrzejewskiego Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
14.06.2016r.
Katowice
XI Konferencja Naukowo - Techniczna "Bezpieczeństwo w elektryce" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
15.06.2016r.
Kamsoft S.A., Katowice, ul. 1 Maja 133
XIV Konferencja naukowo-techniczna "Pomiary korozyjne
w ochronie elektrochemicznej"
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP 15-17.06.2016, Zamek Gniew
Prelekcja Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych "Rola połączeń wyrównawczych w instalacjach elektrycznych" Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4,
tel. (32) 255 33 07,
tel/fax (32) 255 25 03
www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl
16.06.2016r.
Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4
IV Mistrzostwa Strzeleckie SEP Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
19.06.2016, Kraków,
Pasternik
Wycieczka techniczno - integracyjna zagraniczna - Portugalia Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
20 - 27.06.2016
Seminarium szkoleniowe "Zastosowanie kabli grzewczych
w budownictwie ogólnym"
Oddział Zamojski SEP tel. 84/638-57-31
kom. 512 563 135
e-mail: sep.zamosc@gmail.com
http://www.sep.zamosc.pl
Czerwiec 2016, Zamość
Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki - Piknik Oddział Łódzki SEP tel./fax 42/632-90-39, 42/630-94-74
e-mail: sep@seplodz.pl
http://www.seplodz.pl
Czerwiec 2016, Łódź
Szkolenie - Małogabarytowe stacje transformatorowe Oddział Koszaliński SEP tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl
http://www.sep.koszalin.pl
Czerwiec 2016, Koszalin
Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki Oddział Szczeciński SEP tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl
Czerwiec 2016, Szczecin
Wyjazd do Lwowa na uroczystości 75-lecia kaźni profesorów lwowskich w tym Patrona O.R. SEP
Prof. Włodzimierza Krukowskiego
Oddział Radomski SEP tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl
03 - 04.07.2016, Lwów
Organizacja i udział w obchodach 75 rocznicy mordu Profesorów Lwowskich w Stanisławowie i Lwowie ( SEP Rzeszów , SEP Radom , SEP Wrocław, i ZG)
Prof. Włodzimierza Krukowskiego
SEP Rzeszów,
SEP Radom, ZG,
Politechnika Wrocławska (nagranie filmu - SEP Rzeszów)
03.07 - 05.07.2016
Seminarium techniczne w terenie - elektrownia ekologiczna 1MW w Arłamowie Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
12.08.2016
Jubileusz 70-lecia powstania SEP na Ziemi Nyskiej Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
02.09.2016, Nysa
Zebranie PKOO SEP w trakcie konferencji, EMC Europe 2016 Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP 06.09.2016, Politechnika Wrocławska
Rajd samochodowy Oddział Poznański SEP tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
24.09.2016
Uroczyste Zebranie Plenarne z okazji urodzin Patrona O.R. Prof. Włodzimierza Krukowskiego (19.09.1887 r.) Oddział Radomski SEP tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl
Wrzesień 2016, Radom
Seminarium: Kompensacja mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i sieciach nn. Magazynowanie energii elektrycznej Oddział Kielecki SEP tel./fax 41/343-18-74
e-mail: sepkielce@o2.pl
http://www.sep.kielce.pl
6-7.10.2016, Cedzyna k/Kielc
Doroczne wyjazdowe Seminarium Komisji Kwalifikacyjnych Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
07-08.10.2016
Obchody 60-lecia powstania Oddziału Rzeszowskiego SEP Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl Współorganizator: firmy sponsorujące
20.10.2016, Teatr Siemaszkowej, ul. Sokoła 7-9, Rzeszów
Współudział w organizacji posiedzenia plenarnego Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego IEC TC81 ds. Ochrony Odgromowej PKOO SEP, Oddział Rzeszowski SEP,
Politechnika Rzeszowska
24.10 - 28.10.2016
II Dyskusyjne Forum Kobiet SEP
"Kobiety w elektryce i energetyce"
Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP
tel.: 604 287 971
795 510 076
e-mail: j.okladlo@gmail.com
Zarząd Główny SEP
tel.: 22 556 43 03
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
1-3.09.2016
Baranów Sandomierski - Połaniec
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Małe Elektrociepłownie Jądrowe szansą rozwoju regionalnego miast - Radom miastem atomu"
Oddział Radomski SEP tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl Współorganizator:
NOT Radom
12.10.2016, Radom
V Krajowa Konferencja NT "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach" Oddział Krakowski SEP tel. 12/422-58-04
fax 12/428-38-30
e-mail: biuro@sep.krakow.pl
http://www.sep.krakow.pl
20.10.2016, Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28, Kraków
Główne uroczystości jubileuszowe 95-lecie powstania Oddziału Radomskiego SEP Oddział Radomski SEP tel./fax 48/362-87-47
e-mail: por@sep.radom.pl
http://www.sep.radom.pl
21.10.2016, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
ul. Kopernika 1, Radom
41 Gdańskie Dni Elektryki Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk


tel./fax. 58 301 49 24
e-mail: sep@sep.gda.pl
http://www.sep.gda.pl/
27-29.10.2016
Gdańsk ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
w 2016 r.
Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl Współorganizator:
Politechnika Rzeszowska
do 30.10.2016, Budynek NOT
w Rzeszowie,
ul. Kopernika 1, Rzeszów
Szkolenie - Linie SN izolowane Oddział Koszaliński SEP
tel./fax 94/347-65-22
e-mail: sepkoszalin@wp.pl
http://www.sep.koszalin.pl
Październik, Koszalin
Obchody 70-lecia Oddziału Białostockiego SEP Oddział Białostocki SEP
tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl
Październik 2016, Filharmonia Białostocka, Białystok
Posiedzenie jesienne PKEOpK wraz z seminarium
(2 referaty, informacja dot. normalizacji i certyfikacji personelu)
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP Październik 2016, Warszawa
IV seminarium techniczne pt.: „Aktualności w elektroenergetyce” – 2016 Oddział Toruński SEP
tel. 56 470 62 41
e-mail: sep.torun.energa@gmail.com
3 listopada 2016
godz.: 14:15 - 19:15
MCSM (dawne Młyny Toruńskie)
ul. Wł. Łokietka 3, Toruń
Konferencja naukowo-techniczna "Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka" (Impreza towarzysząca obchodom ŚDTiSI 2016) Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
tel. 22/ 827-71-27
tel./fax 22 827 71 27
tel. kom. 508 493 221
e-mail: oeit.sep@neostrada.pl
www.sep.oeit.org.pl

Instytut Kolejnictwa
www.ikolej.pl
16 listopada 2016
Warszawa Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
Konkurs prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Oddział Opolski SEP tel. 77/452-92-61, 77/452-92-01
fax 77/452-82-51
e-mail: biuro@sep.opole.pl
http://www.sep.opole.pl/
23.11.2016,
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
XIX Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne" Oddział Poznański SEP tel. 61/853-65-14, 61/856-02-51
fax 61/856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
http://www.sep.poznan.pl
23-24.11.2016,
Centrum Kongresowe IOR Poznań,
ul. W. Węgorka 20
II Sympozjum Historia Elektryki Główni organizatorzy:
Centralna Komisja Historyczna SEP
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Zarząd Główny SEP Oddział Szczeciński SEP
tel./fax 91/448-98-89
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
http://www.sep.szczecin.pl Współorganizatorzy:
Polska Sekcja IEEE, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitet Elektrotechniki PAN, Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT NOT, Muzeum Techniki I Przemysłu NOT, Archiwum FSNT NOT, Redakcja Słownika Biograficznego Techników Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
25-26.11.2016, Uniwersytet Szczeciński
Seminarium szkoleniowe dla kadry inżynieryjno-technicznej SEP Oddział Białostocki SEP tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl
Listopad 2016, NOT Białystok
80-lecie Oddziału Lubelskiego SEP Oddział Lubelski SEP tel./fax 81/532-06-18
e-mail: sep@icn.pl
http://www.sep.lublin.pl
Listopad 2016, 2 dzień targów "ENERGETICS", Lublin, Sala targów
Seminarium techniczne "Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona zwarciowa" Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
listopad 2016
Spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP
w 2016 r.
Oddział Rzeszowski SEP tel. 17/853-47-22, 17/850-75-60
tel./fax 17/850-75-61
e-mail: zarzad@seprzeszow.pl
http://www.seprzeszow.pl
20.12.2016, Hotel Prezydencki,
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
Konkurs Oddziału Białostockiego SEP na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej Oddział Białostocki SEP tel./fax 85/742-85-24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
http://www.sep.bialystok.pl
Grudzień 2016, NOT Białystok
Spotkanie świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP Zarząd Główny SEP tel. 22 55 64 303
e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl
13.12.2016, Biuro SEP

Nazwa Imprezy Organizator Termin i miejsce
ŚWIATŁO 2016 - XXIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego
ELEKTROTECHNIKA 2016 - XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
CENERG 2016 - VII Międzynarodowe Targi Czystej Energii
Agencja SOMA Sp. J.
tel.: 22 649 76 69
fax 22 649 76 83
e-mail: soma@lightfair.pl
e-mail: office@elektroinstalacje.pl
http://www.lightfair.pl
http://www.elektroinstalacje.pl/
http://www.cenerg.pl/
27-29.01.2016
Warszawa
AMPER 2016 - XXIV Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki, Technik Komunikacyjnych, Oświetlenia i Technik Bezpieczeństwa
- wyjazdowa misja gospodarcza
Zarząd Główny SEP - Warszawa
tel.: 22 5564-329
fax 22 5564-301
tel. kom. +48 662 186 219
e-mail: dz.sep@sep.com.pl
http://www.sep.com.pl
15-18.03.2016
Brno (Republika Czeska)
XVIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX
XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia
XVI Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
Targi Kielce S.A.
tel.: 41 365 12 22
fax: 41 345 62 61
e-mail: enex@targikielce.pl
http://www.enex.pl
30-31.03.2016
Kielce
EXPOPOWER 2016 - Międzynarodowe Targi Energetyki
GREENPOWER 2016 - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
tel.: 61 869 22 13
fax: 61 869 29 66
e-mail: expopower@mtp.pl
e-mail: greenpower@mtp.pl
http://www.expopower.pl
http://www.greenpower.mtp.pl
10-12.05.2016
Poznań
29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie "ENERGETAB 2016" ZIAD Bielsko-Biała S.A.
tel.: 33 813 82 31
tel.: 33 813 82 32
fax: 33 813 82 33
e-mail: wystawa@ziad.bielsko.pl
http://energetab.pl
13-15.09.2016
Bielsko Biała
ELOSYS - XXII Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, Energetyki i Telekomunikacji - Wyjazdowa Misja Gospodarcza Stowarzyszenie Elektryków Polskich
tel. +48 22 55 64 329
fax. +48 22 55 64 301
tel. kom. +48 662 186 219
e-mail: dz.sep@sep.com.pl
EXPO CENTER a.s.
11-14.10.2016
Trenčin (Słowacja)
RENEXPO Poland 2017 - 6. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RECCO Poland Sp. z o.o.
tel.: 22 266 02 16
fax: 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl
http://www.renexpo-warsaw.com/
19-21.10.2016
Warszawa
Wystawiennicze EXPO XXI
TECHNICON-INNOWACJE 2016 - 13. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
tel.: 58 554 91 33
fax: 58 554 91 35
e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl
e-mail: beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl
http://technicontargi.pl
27-28.10.2016
Gdańsk
ENERGETICS 2016 - IX Lubelskie Targi Energetyczne Targi Lublin S.A.
tel.: 81 458 15 11
tel.: 81 458 15 47
fax: 81 534-92-95
e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl
http://www.energetics.targi.lublin.pl/
http://www.targi.lublin.pl/
15-17.11.2016
Lublin

Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili